Pressto.

Nagłowek strony

Nr 6 (2011)

Spis treści

Articles

O poznańskim mieczu św. Piotra PDF
Stanisław Gądecki 7-10
Od logiki miecza do mądrości Krzyża. Biblijno-patrystyczne ujęcie duchowej drogi św. Piotra Apostoła PDF
Adam Ryszard Sikora 11-24
Kult św. Piotra w Polsce średniowiecznej na tle europejskim PDF
Maria Starnawska 25-35
Piastowie i ich święty, rzymski protektor PDF
Leszek Wetesko 37-53
Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej. Losy zabytku PDF
Aleksandra Pudelska 55-68
Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej PDF
Marian Głosek 69-76
Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu PDF
Elżbieta M. Nosek, Janusz Stępiński 77-103
Między archidiecezją poznańską a prałaturą pilską Casus księdza Linusa Freyera PDF
Maciej Szczepaniak 113-141
Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840) PDF
Paweł Zając 143-173
Snop światła na postać Floriana Stablewskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Z pedagogiki społecznej XIX stulecia PDF
Stefan Stablewski 175-183
„Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939) PDF
Leszek Wilczyński 185-210
Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka PDF
Rafał Rybacki 211-230
Listy Kazimiery Iłlakowiczówny do Eugeniusza Paukszty (1951-1976) PDF
Jacek Biesiada 231-258
Dzieło zamknięte księdza Mariana Wolniewicza, czyli nieznana liryka poznańskiego biblisty PDF
Grzegorz Kubski 259-271


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo