Nr 6 (2011)

Articles

Stanisław Gądecki
7-10
O poznańskim mieczu św. Piotra
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.1
PDF
Adam Ryszard Sikora
11-24
Od logiki miecza do mądrości Krzyża. Biblijno-patrystyczne ujęcie duchowej drogi św. Piotra Apostoła
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.2
PDF
Maria Starnawska
25-35
Kult św. Piotra w Polsce średniowiecznej na tle europejskim
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.3
PDF
Leszek Wetesko
37-53
Piastowie i ich święty, rzymski protektor
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.4
PDF
Aleksandra Pudelska
55-68
Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej. Losy zabytku
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.5
PDF
Marian Głosek
69-76
Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.6
PDF
Elżbieta M. Nosek, Janusz Stępiński
77-103
Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.7
PDF
Maciej Szczepaniak
113-141
Między archidiecezją poznańską a prałaturą pilską Casus księdza Linusa Freyera
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.8
PDF
Paweł Zając
143-173
Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840)
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.9
PDF
Stefan Stablewski
175-183
Snop światła na postać Floriana Stablewskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Z pedagogiki społecznej XIX stulecia
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.10
PDF
Leszek Wilczyński
185-210
„Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939)
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.11
PDF
Rafał Rybacki
211-230
Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.12
PDF
Jacek Biesiada
231-258
Listy Kazimiery Iłlakowiczówny do Eugeniusza Paukszty (1951-1976)
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.13
PDF
Grzegorz Kubski
259-271
Dzieło zamknięte księdza Mariana Wolniewicza, czyli nieznana liryka poznańskiego biblisty
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.14
PDF