Listy Kazimiery Iłlakowiczówny do Eugeniusza Paukszty (1951-1976)
PDF

Słowa kluczowe

Kazimiera Iłłakowiczówna (1888-1983)
Eugeniusz Paukszta (1916-1979)
correspondence
Wojciech Bąk (1907-1961)
Poznań Branch of the Union of Polish Writers

Jak cytować

Biesiada, J. (2011). Listy Kazimiery Iłlakowiczówny do Eugeniusza Paukszty (1951-1976). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 231–258. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.13

Abstrakt

Both Kazimiera Iłlakowiczówna (1888-1983) and Eugeniusz Paukszta (1916-1979) were born in Vilnius and both settled in Poznań shortly after the Second World War, soon becoming important personages of the city's literary milieu. The presented block of Iłłakowiczówna's correspondence includes 23 letters that pertain mostly to daily matters, e.g. connected with membership in the Union of Polish Writers, but there are also congratulatory letters on the occasion of an award or medal received by Paukszta, there are letters thanking for congratulations sent by Paukszta on occasions when Iłłakowiczówna was the recipient of an award, there are greetings from vacations, holiday wishes and wishes on the birth of his child, there are condolences on the death of his mother. In one of her letters Iłłakowiczówna presents her stance toward the so called „case of Wojciech Bąk" which at that time shocked the artistic circles of Poznań. Iłłakowiczówna wrote a majority of the letters by hand, so they not only express her thoughts but are also evidence of her progressing eye disease.
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.13
PDF

Bibliografia

Bystrzycki P., Pani Iłła w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 2000, nr 2.

Dorosz B., Iłłakowiczówna Kazimiera 1888-1983, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, t. 3, Warszawa 1994, s. 294-299.

Danielewska Ł., Portrety godzin. O Kazimierze Iłłakowiczównie, Warszawa 1987.

Głębicka E., Paukszta Eugeniusz 1916-1979, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, t. 6, Warszawa 1999, s. 278-282.

Kraszewski T., Zwięzłe dzieje Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich, [w:] 50 lat Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich 1921-1971. Księga jubileuszowa, Poznań 1971, s. 7-55.

Paukszta D., Środowisko życiowe i przestrzeń twórczości pisarskiej mojego Ojca, [w:] Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, Poznań 2007, s. 185-205.

Paukszta E., Rozumem i sercem. Impresje nie tylko osobiste, „Kronika Wielkopolski” 1975, nr 4.

Ratajczak J., Lekcje u Iłłakowiczówny. Szkice, wspomnienia, listy i wiersze, Poznań 1986.