„Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939)
PDF

Jak cytować

Wilczyński, L. (2011). „Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 185–210. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.11

Abstrakt

„Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939)
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.11
PDF

Bibliografia

Jakóbczyk W., Zasłużeni Wielkopolanie XIX w., Warszawa 1987.

Wilczyński L., Spółdzielnia „Letnisko Księży-Hel” w latach 1927-1939, „Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, patristica et historica” 2002, t. IX, nr 3, s. 75-83.