„Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939)

Main Article Content

Leszek Wilczyński

Abstrakt

„Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wilczyński, L. (2011). „Unitas" jako forma związku zawodowego kapłanów w Wielkopolsce (1907-1939). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 185-210. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.11
Dział
Articles

Bibliografia

  1. Jakóbczyk W., Zasłużeni Wielkopolanie XIX w., Warszawa 1987.
  2. Wilczyński L., Spółdzielnia „Letnisko Księży-Hel” w latach 1927-1939, „Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, patristica et historica” 2002, t. IX, nr 3, s. 75-83.