Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
PDF

Jak cytować

Nosek, E. M., & Stępiński, J. (2011). Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 77–103. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.7

Abstrakt

The authors present the results of a metallurgical study of the Poznań sword of St. Peter conducted in 2009. Analysis of the chemical composition of the metal of the blade helped to determine the technology used in its manufacture and consequently made it possible to specify the age and origin of the sword. The authors made an attempt to describe the sword of St. Peter and assign it to an adequate type of one blade weapons. In determining the presumed age of the sword a list of objects that resemble it visually (two 13th century cleavers) or are decorated with evidently related images (Greek vases) proved helpful.
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.7
PDF

Bibliografia

Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J., Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen von römischen Schwertern aus dem Vindonissa – Museum Brugg und Römermuseum Augst, Gesellschaft pro Vindonissa, Jahresbericht 1985, Brugg Vindonissa-Museum, s. 45-80.

Czyżewski K., Bujak A., Wit Stwosz Ołtarz Mariacki, Kraków 2007.

Długosz J., Żywoty biskupów poznańskich, tłum. A. Pawlaczyk, 1475, [w:] Katalogi biskupów poznańskich, oprac. J. Wiesiołowski, Poznań 2004, (po raz pierwszy ukazały się drukiem w 1604 roku, staraniem T. Tretera).

Gałka W., Miecz św. Piotra, pamiątka jednej z najstarszych legend poznańskich, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 1995, s. 221-224.

Głosek M., Kajzer L., Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 22 nr 2, 1974, s. 231-241.

Jabczyński J. N., Wiadomość historyczna o mieczu przechowywanym w archikatedrze poznańskiej, którym według podania miał ś. Piotr Apostoł uciąć ucho Malchusowi, „Rocznik Towarzystwa Nauk Poznańskiego”, t. 1, Poznań 1860, s. 478-492.

Lang J., A DIRK FROM CYPRUS, Materiały Archeologiczne XXVI, 1991, s. 93-96.

Majewski K. z Zespołem, Kultura materialna starożytnej Grecji, Warszawa-Wrocław 1956.

Pazder J., Najstarsza polska relikwia – miecz ś. Piotra w katedry poznańskiej, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu, 2007, s. 73-79.

Powel W., Legenda o Poznańskim mieczu przechowywanym w katedrze, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3-4, 1990, s. 15-18 (przedruk z „Kronika Miasta Poznania”, 1935, s. 412-416.

Seitz H., Blankwaffen, Bd. 1, Klinkhart & Bierman GMBH, München 1981.

Thomsen R., Pattern-welded swords from Illerup and Nydam, [w:] Archaeometallurgy of Iron, Prague 1989, s. 371-377.

Tylecote R. F., The Prehistory of Metallurgy In the British Isles, The Institute of Metals, London 1990.

Żygulski Z. (jun.), Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975.