Snop światła na postać Floriana Stablewskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Z pedagogiki społecznej XIX stulecia
PDF

Jak cytować

Stablewski, S. (2011). Snop światła na postać Floriana Stablewskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Z pedagogiki społecznej XIX stulecia. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 175–183. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.10

Abstrakt

Snop światła na postać Floriana Stablewskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Z pedagogiki społecznej XIX stulecia
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.10
PDF

Bibliografia

Pirko M., Bülow a sprawa polska, Warszawa 1963 (mps powielany, dostępny w bibliotekach publicznych).

Stablewski F., Mowy żałobne z dodaniem kilku innych mów kościelnych i dwóch okólników, zebrał i wyd. J. Kłos, Poznań 1912.

Stablewski S., Rodzinne i osobiste wspomnienia spisane dla dzieci i wnuków moich…, [w:] Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, red. A. Kwilecki, Poznań 2004, s. 547-565.