Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej
PDF

Jak cytować

Głosek, M. (2011). Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 69–76. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.6

Abstrakt

The author tackles the problem of determining the age of the so called „Sword of St. Peter”, its origin and possible circumstances of its appearance on the territory of the Piast state. He also makes an attempt to systematize in an orderly fashion the nomenclature of the sword using an analogy between the Poznañ relic and similar objects which have been discovered on the territory of 13th century Europe. Iconographic sources relating to weapons resembling the Poznañ sword include among others the scene of the „Arrest of Jesus in the Garden of Olives” from a panel of the Marian Altar of Wit Stwosz in Kraków.
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.6
PDF

Bibliografia

Bochnak A., Wit Stwosz w Polsce, Warszawa 1950.

Bruhn de Hoffmeyer A., Arms & Armour in Spain II. A short Survey, Madryt 1982.

Dlugossi Joannis, Opera omnia, ed. J. Polkowski, Ż. Pauli, t. 1, Kraków 1887.

Dziewanowski W., Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, Warszawa 1935.

Głosek M., Kajzer L., Miecz św. Piotra z Katedry Poznańskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXII, 1974, z. 2.

Jabczyński J. N., Wiadomości historyczne o mieczu przechowywanym w Archikatedrze Poznańskiej, którym według podania miał św. Piotr Apostoł uciąć ucho Malchusowi, „Rocznik Towarzystwa Nauk Poznańskiego”, t. I, Poznań 1860.

Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 12, Warszawa 2004.

Král, ktery léal. Moravsko-slezské pomezi v kontextu streddoevropského prostoru doby Jana Lucmburského, Katalog wystawy, Ostrava 2011.

Laking G., A Record of European Armour and Arms, vol. I, London 1920.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 1, Poznań 1959.

Oakeshott E., The Archaeology of Weapons, Woodbridge 1960 [reprint 1994].

Rzepnicki, Vitae Praesulum Poloniae, Poznań 1962.

Schiller G., Iconographie der christlichen Kunst, Bd. 2, Gütersloch 1968.

Seitz H., Blankwaffen, t. I, Braunchweig 1965.

Silus Italicus, Punia, London 1961.

Wetesko L., Maior Polonia Sacra. Sztuka sakralna w średniowiecznej Wielkopolsce, Katalog wystawy, Gniezno 1997.

Wetesko L., Średniowieczna katedra gnieźnieńska jako miejsce koronacyjne i wotywne, [w:] Gniezno mater ecclesiarum Poloniae, Katalog wystawy, Gniezno 2000.

Zymchanowski M., Sumaryusz wszelkich dokumentów i akt kapitulnych, Poznań 1786.

Żygulski Z., Miecz i kapelusz poświęcony króla Jana III Sobieskiego, „Studia do Dziejów Wawelu”, t. IV, 1978.