Między archidiecezją poznańską a prałaturą pilską Casus księdza Linusa Freyera
PDF

Słowa kluczowe

Linus Freyer
Card. Edmund Dalbor
Eugenio Pacelli - Pius XII
Piła prelature
expulsion from the Republic of Poland
Śmiłowo
Abp Lorenzo Lauri
Diego von Bergen

Jak cytować

Szczepaniak, M. (2011). Między archidiecezją poznańską a prałaturą pilską Casus księdza Linusa Freyera. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 113–141. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.8

Abstrakt

In 1923 Rev. Linus Frezer, a priest of the Archdiocese of Poznań and pastor in Œmi³owo, was expelled from the territory of the Republic of Poland. The decree of expulsion triggered a long exchange of correspondence between the priest himself, the Apostolic See and the Primate of Poland. A letter concerning the issue, written by pope Pius XI, focuses like in a lens all the problems pertaining to the political and national situation of Poland after the regaining of independence. The complexity of the circumstances was testified by Berlin’s attempt to stir up a diplomatic debate on the case of Rev. Frezer. The article scrutinizes the issue of the administrative decision which was of crucial importance for the further life of the priest and also looks at the psychological aspects of his life as a German priest who in the situation of an independent Poland wanted to or was made to live in Germany.
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.8
PDF

Bibliografia

Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Opole, 1958.

Janiszewski W. L., Lata międzywojenne, [w:] Dzieje Margonina, red. K. Rzepa, Poznań 2002.

Janiszewski W. L., Poczet starostów chodzieskich, [w:] Powiat chodzieski wczoraj i dziś (praca zbiorowa), Piła 2008.

Kaczmarczyk E., Parafia katolicka świętej Małgorzaty panny i męczennicy w Śmiłowie w latach 1918-2000, (msk), Poznań 2003.

Kirmiel A., Skwierzyna – miasto pogranicza. Historia miasta do 1945 roku, Bydgoszcz 2004.

Koszel B., W okresie Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939, [w:] Dzieje Chodzieży, red. S. Chmielewski, Chodzież 1998.

„Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 17 (1902); 19 (1904); 30 (1915)

Kurpisz L., Kronika kościołów chodzieskich, Chodzież 1933.

Marchi G. de, Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al. 1956, Roma 1957.

„Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 38 (1923); 39 (1924).

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Prejs R., Kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w szeregach duchowieństwa prałatury pilskiej (w druku).

Prejs R., Prałatura Pilska w świetle schematyzmu z 1940 r., „Roczniki Teologiczne” 55 (2008) 4, s. 31-48.

Ptach J. J., Szkice niedokończone. Historia parafii pw. św. Małgorzaty i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie, Piła 2011.

Scholder K., Die Kirchen und das Dritte Reich, t. 1, Frankfurt/M-Berlin-Wien 1977.

Waberski G., Wolna Prałatura Pilska, „Kronika Wielkopolski” 29 (2001) 1, s. 36-46.

Wrzos M., Kaszczor, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 966.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.