O kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Poznaniu na Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku
PDF

Słowa kluczowe

the church of St. Lawrence in Poznań
Poznań
Chwaliszewo
Poznań archdiocese
Hospital church
Hospital for indigent priests
Hospital for the poor

Jak cytować

Neumann, P. F. (2010). O kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Poznaniu na Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 67–82. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.4

Abstrakt

The hospital church of St. Lawrence in Chwaliszewo probably existed already at the beginning of the 16th century. It was administered by a provost whose salary was made up of rents and wages for running the hospital. The church was furnished with three altars, a pulpit, confessional and organ. The church was taken down in the second decade of the 19th century. There were two hospitals affiliated to the church: one for indigent priests (founded in 1652) and the other for indigent lay people. During the visitation of Rogaliński (1779) the former was not functioning whereas only six people were staying in the  latter.
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.4
PDF

Bibliografia

Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. 1, Poznań 1858.

Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, przygotował J. Wiesiołowski, t. 1-2, Poznań 1998.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, 1964.

Nowacki J., Synody diecezji poznańskiej w latach 1252-1738, Poznań 2004.

Prümers R., Die Stadt Posen in südpreussischer Zeit. III: Die Kirche, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, Jhrg. 26, 1911.

Wiesiołowski J., Poznańskie szpitale i ich kaplice w świetle wizytacji ks. Rogalińskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 2007, nr 4.