Pressto.

Nagłowek strony

Nr 5 (2010)

Spis treści

Articles

Legat książkowy archidiakona Mikołaja Kickiego dla katedry gnieźnieńskiej. Przyczynek do kultury intelektualnej duchowieństwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XV wieku PDF
Marta Czyżak 7-27
Mikołaj Auerhan - złotnik poznański z IV ćw. XV wieku i jego oeuvre PDF
Monika Janiszewska 29-51
Poreformacki kościół pw. św. Michała Archanioła w Choczu.Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej, problematyka konserwatorska PDF
Monika Dąbkowska 53-65
O kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Poznaniu na Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku PDF
Piotr Franciszek Neumann 67-82
Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu PDF
Mikołaj Pukianiec 83-98
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla PDF
Remigiusz Taisner 99-136
Ks. Feliks Laudowicz (1845-1930), proboszcz parafii Kwilcz PDF
Andrzej Kwilecki 137-146
Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939 PDF
Paweł Zając 147-171
Nominacja biskupia księdza Karola Radońskiego i jej kontekst prasowy PDF
Maciej Szczepaniak 173-194
O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora PDF
Jacek Biesiada 195-226
Życie religijne mieszkańców Wielkopolski w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Czarnkowa PDF
Damian Pałka 227-260
Kult Świętego Rocha jako czynnik integrujący rodzinę i społeczność lokalną (na przykładzie parafii Mikstat w Południowej Wielkopolsce) PDF
Małgorzata Strzelec 261-297


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo