Nr 5 (2010)

Articles

Marta Czyżak
7-27
Legat książkowy archidiakona Mikołaja Kickiego dla katedry gnieźnieńskiej. Przyczynek do kultury intelektualnej duchowieństwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XV wieku
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.1
PDF
Monika Janiszewska
29-51
Mikołaj Auerhan - złotnik poznański z IV ćw. XV wieku i jego oeuvre
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.2
PDF
Monika Dąbkowska
53-65
Poreformacki kościół pw. św. Michała Archanioła w Choczu.Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej, problematyka konserwatorska
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.3
PDF
Piotr Franciszek Neumann
67-82
O kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Poznaniu na Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.4
PDF
Mikołaj Pukianiec
83-98
Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.5
PDF
Remigiusz Taisner
99-136
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.6
PDF
Andrzej Kwilecki
137-146
Ks. Feliks Laudowicz (1845-1930), proboszcz parafii Kwilcz
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.7
PDF
Paweł Zając
147-171
Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.8
PDF
Maciej Szczepaniak
173-194
Nominacja biskupia księdza Karola Radońskiego i jej kontekst prasowy
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.9
PDF
Jacek Biesiada
195-226
O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.10
PDF
Damian Pałka
227-260
Życie religijne mieszkańców Wielkopolski w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Czarnkowa
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.11
PDF
Małgorzata Strzelec
261-297
Kult Świętego Rocha jako czynnik integrujący rodzinę i społeczność lokalną (na przykładzie parafii Mikstat w Południowej Wielkopolsce)
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.12
PDF