Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939
PDF

Słowa kluczowe

Missionary Oblates of Mary Immaculate
Obra
Krobia
Poznań - parish of Christ the King
Polish migrants
missions
religious congregations in the Second Republic of Poland

Jak cytować

Zając, P. (2010). Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 147–171. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.8

Abstrakt

Polish Missionary Oblates of Mary Immaculate belonged initially to the religious  provinces of their Congregation in Germany and Canada. Since the end of the 19th century they were involved greatly with the ministry to the Polish immigrants. After 1918 they pursued a project of   founding a separate Polish province. Their first most important communities in Poland were organized with the support of the archbishops of Poznań and Gniezno and of civil authorities in Poznań. The reasons for choosing this area included its traditional patriotism and closeness to Silesia, which was the source of many early Oblate Polish vocations. The article depicts all the most important stages of Oblate foundations in the archdiocese of Poznań, which included among others the provincial house and two major seminaries.

https://doi.org/10.14746/e.2010.5.8
PDF

Bibliografia

Carriere G., Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada, vol 1, Ottawa 1976.

Duchaussois P., Aux Glaces Polaires. Indiens et Esquimaux, Paris, Lyon 1928.

Duchaussois P., Bohaterki. Siostry Misjonarki śród Lodów Polarnych, tłum. T. Lubińska, Poznań 1931.

Duchaussois P., Femmes Heroiques. Les Soeurs Grises Canadiennes aux Glaces Polaires, Paris-Lyon 1928.

Duchaussois P., W płomieniach Cejlonu, Krobia 1931.

Duchaussois P., Wśród lodów polarnych. U Indian i Eskimosów, tłum. J. Korzeniowska, Krobia 1931.

Gotthardt J., Okawango, wyprawy misyjne w Afryce Pd, Poznań 1931.

Humpert P., Krwawy siew, Krobia 1927.

Krawczyk J., Personel 1920-1970. Część druga, Lublin 1970, (mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze).

Krawczyk J., Źródła, t. 1-2, Lublin 1969, (mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze).

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Pielorz J., Martyrologium polskich oblatów 1939-1945. Historia polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy w czasie II wojny światowej byli deportowani do obozów koncentracyjnych, zabici, aresztowani lub umarli z powodu wojny, Poznań 2005.

Pielorz J., Oblaci polscy na Zachodzie Europy. Historia pracy misyjno-duszpasterskiej Oblatów Polskich w Niemczech, w Belgii, w Luksemburgu, w Holandii i w Wielkiej Brytanii z okazji stulecia, 1905-2005, (mps w zbiorach Archiwum WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze).

Pielorz J., Oblaci polscy. Zarys dziejów prowincji 1920-1970, Rzym 1970.

Pielorz J., Pere Jean-Guillaume Kulawy, Patriarche des Oblats polonais: 1872-1941, „Vie Oblate Life” 61 (2002).

Rommerskirchen J., Obrazki misyjne z kraju Basutosów, Poznań 1931.