Nominacja biskupia księdza Karola Radońskiego i jej kontekst prasowy
PDF

Słowa kluczowe

Bishop Karol Radoński
Primate August Hlond
Nuncio Lorenzo Lauri
Rev. Józef Kłos
Polish press
press leaks

Jak cytować

Szczepaniak, M. (2010). Nominacja biskupia księdza Karola Radońskiego i jej kontekst prasowy. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 173–194. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.9

Abstrakt

In April 1927 the Holy Father Pious XI appointed Rev. Karol Radoński, pastor of the church of the Most Holy Heart of Jesus and St. Florian in Poznań, coadjutor bishop of August Hlond, the archbishop of Gniezno and Poznań. In the literature of the subject it is assumed that the Episcopal nomination took place on 8 April, 1927, even though from an analysis of press accounts of the period it follows that the news was made public only on 22 April. The article, based on source documents, describes the circumstances of the nomination of Rev. K. Radoński as coadjutor bishop and the press context of the event. The nomination was preceded by a press leak about Rev. Józef Kłos, editor-in-chief of ,,Przewodnik Katolicki" as supposedly suggested for the post by Primate Hlond.
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.9
PDF

Bibliografia

Banaszak M., Kardynał Prymas August Hlond jako arcybiskup gnieźnieński i poznański w latach 1926-1939, [w:] W służbie Kościoła poznańskiego. Księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin ks. abp. Antoniego Baraniaka, Poznań 1974.

Banaszak M., Ks. Józef Kłos, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, red. L. Grzebień, t. 6., Warszawa 1983, s. 94-104.

Banaszak M., Ks. Karol Mazurkiewicz, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, red. L. Grzebień, t. 6, Warszawa 1983, s. 441-443.

Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, Opole 1957.

Benedykt XV, Konstytucja Apostolska Providentissima Mater Ecclesia, „Acta Apostolicae Sedis” 9 (1917).

Błaszczak O., Gach P., Mazurkiewicz Karol, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 289.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus 27 Maii 1917.

Delgado G., Eleccion y nombramiento de obispos en la Iglesia latina, „Ius Canonicum”, 28 (1974).

Dębiński J., Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński (1883-1951). Życie i działalność, Toruń 2001.

Dębiński J., Poznański okres życia i działalności biskupa Radońskiego, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 1 (2003).

Kłos J., 25 lat przy stoliku redaktorskim, Poznań 1936.

Kłos J., Na drugiej półkuli, Poznań 1929.

Krasowski K., Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej, Poznań 1996.

Mazurkiewicz K., Benedykt Herbest: pedagog – organizator szkoły polskiej XVI wieku, kaznodzieja – misjonarz doby reformacji, Poznań 1925.

Mazurkiewicz K., Kwestja seksualna w wychowaniu, Poznań 1931.

Mazurkiewicz K., Pedagogika wobec kwestji seksualnej, „Ateneum Kapłańskie” 28 (1931), s. 258-274.

Mazurkiewicz K., Początki Akademji Lubrańskiego w Poznaniu (1519-1535). Przyczynek do dziejów rozwoju nauk humanistycznych w Polsce, Poznań 1921.

Mazurkiewicz K., Wychowanie w świetle chrześcijańskiej prawdy, Potulice 1937.

Nitecki P., Kłos Józef, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 193-194.

Pałyga E., Polsko-watykańskie stosunki-dyplomatyczne, Warszawa 1988.

Pawłowski J., La figura del vescovo titolare. Ricerca storico-giuridica, Roma 1991.

Wejbert-Wąsiewicz E., Sto lat oświaty seksualnej w Polsce, „Kultura i Edukacja” 71 (2009).

Wilczyński L., Ks. Paweł Steinmetz, [w:] Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, red. L. Wilczyński, H. Szatkowski, t. 3, Gniezno 2008, s. 244-247.

Wilk S., Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1928-1939, Warszawa 1992.

Wilk s., Lauri Lorenzo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 575.

Zapp H., La nomina del vescovo secondo il diritto vigente e lo schema del „Liber II de populo Dei” (1977), „Concilium”, 16 (1980).

Zieliński Z., Marmaggi Francesco, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 1419.