Kult Świętego Rocha jako czynnik integrujący rodzinę i społeczność lokalną (na przykładzie parafii Mikstat w Południowej Wielkopolsce)
PDF

Słowa kluczowe

cult
St Roch
integration of local community
feast
blessing of animals

Jak cytować

Strzelec, M. (2010). Kult Świętego Rocha jako czynnik integrujący rodzinę i społeczność lokalną (na przykładzie parafii Mikstat w Południowej Wielkopolsce). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 261–297. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.12

Abstrakt

The Mikstat Parish is situated in the south of the Province of Wielkopolska, Poland. On the Cemetery Hill there is a small wooden church dedicated to St Roch, who has been venerated there for almost three hundred years. The local community are aware of the unusual vitality and form of this cult. The Saint Roch feast is a truly exceptional event there. St Roch is the protector of domestic animals who keeps them safe from infectious diseases. The feast celebrations and the patron saint integrate families and the local community. Many people try to participate in the feast preparations. As animals are blessed on this occasion, parishioners and visitors from all over Poland bring their animals and pray to St Roch to protect them. The cult of St Roch in this community also integrates families, because the celebrations are attended by whole families, including relatives residing outside the parish. In 2007 St Roch was pronounced patron saint of the town of   Mikstat.
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.12
PDF

Bibliografia

Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1985.

Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI-XVIII, Warszawa 1976.

Caillois R., Żywioł i ład, Warszawa 1973.

Cammilleri R., Wielka księga świętych patronów, Kielce 2001.

Ciupak E., Kult religijny i jego społeczne podłoże. Studia nad katolicyzmem polskim, Warszawa 1965.

Czarnowski S., Święty Patryk, [w:] Wybór pism socjologicznych, Warszawa 1982.

Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1995.

Jacyniak A., Św. Roch w obrazie w Mikstacie, „Moja Mała Ojczyzna. Mikstat” 2007.

Jagla J., Święty Roch pielgrzym uzdrawiający chory świat, „Spotkania z Zabytkami” 2004, nr 7.

Januszkiewicz B., Żywa tradycja święcenia zwierząt gospodarczych w Południowej Wielkopolsce, „Lud” 1971, t. 55.

Kolberg O., Mazowsze. Dzieła wszystkie, Wrocław-Poznań 1963.

Kolberg O., W. Ks. Poznańskie, Wrocław-Poznań 1963, cz. 2.

Kowalik S., Społeczność lokalna a kultura regionalna, [w:] Edukacja regionalna, red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006.

Napierała S., Święty Roch Patron miasta Mikstat, Kalisz 16 sierpnia 2007 roku.

Nawrocki S., Powiat ostrzeszowski dawniej i dziś, Poznań 1967.

Niewęgłowski W. A., Leksykon świętych, Warszawa 1998.

Schauber V., Schindler H. M., Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002.

Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.

Szczepaniak R., Mikstat herbu Gozdawa, Kalisz-Gdańsk 2001.

Świtała-Trybek D., Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, Wrocław 2000.

Więcek M., Architektura i wnętrze kościoła św. Rocha, „Moja Mała Ojczyzna. Mikstat” 2007.

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku, Warszawa 1985.

Zimoń H., Kult, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004.

Żurawski Z., Odpust w Mikstacie, „Literatura Ludowa” 1982, nr 3.