O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora
PDF

Słowa kluczowe

Polish clergy
pastoral care of Polish migrants
charitable and philanthropic activity
Kielce diocese
literary foundations
Poznań

Jak cytować

Biesiada, J. (2010). O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 195–226. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.10

Abstrakt

Fr. Ludwik Antoni Wojtyś was born in 1870 in Pacanów. After ordination to the priesthood in Rome he was chaplain in the Polish and Lithuanian missions in England and Scotland, and also worked among Poles who sought employment in Cape Town in South Africa. From around 1906 to 1923 he ministered to the Polish migrants in the United States. Here, thanks to his diligence and enterprise he made a fortune, purchasing large areas of land in Bridgeport, Connecticut. Upon returning to Poland, he contributed largely to the building of a Catholic secondary school in Kielce. For a short time he served as a pastor of the parishes in Suków and Chmielnik in the Kielce diocese. However, he felt he was treated unfairly in his native diocese, so in 1926 he left for Poznań where he settled and died three years later. There he started a foundation for indigent Polish writers but it actually never came into existence due to Polish bureaucracy and American  law.
https://doi.org/10.14746/e.2010.5.10
PDF

Bibliografia

Donnell O’ E., „To keep our fathers’ faith…”: Lithuanian imigrant religious aspirations and the policy of West of Scotland Catholic clergy 1889-1914, „The Innes Review” (Glasgow), vol. 49: 1998, nr 2.

Donnell O’ E., Clergy ministering to Lithuanian immigrants in Scotland, 1889-1989, „The Innes Review” (Glasgow), vol. 51: 2000, nr 2.

Kruszka W., Historya polska w Ameryce, t. 12, Milwaukee 1908.

Leśniewski M., Wojna burska 1899-1902. Geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania, Warszawa 2001.

Romejko A., Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń 2002.

Sawicki P., Polska Misja Katolicka i polski kościół w Londynie, [w:] Polska Misja Katolicka w Londynie 1894-1944, London [1951], s. 1-42.

Tarka B. M., Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie, Pacanów 2000.

Wojciechowski D., „Biskupiak”. Zespół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach, Kielce 2005.

Wróbel T., [Szkic biograficzny ks. L. Wojtysia] (w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach).

Wróbel T., Towarzystwo Szkoły Katolickiej w Kielcach, [w:] Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), Kielce 1986.

Żukowski A., W kraju złota i diamentów. Polacy w Afryce Południowej XVI-XX w., Warszawa 1994.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.