O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora

Main Article Content

Jacek Biesiada

Abstrakt

Fr. Ludwik Antoni Wojtyś was born in 1870 in Pacanów. After ordination to the priesthood in Rome he was chaplain in the Polish and Lithuanian missions in England and Scotland, and also worked among Poles who sought employment in Cape Town in South Africa. From around 1906 to 1923 he ministered to the Polish migrants in the United States. Here, thanks to his diligence and enterprise he made a fortune, purchasing large areas of land in Bridgeport, Connecticut. Upon returning to Poland, he contributed largely to the building of a Catholic secondary school in Kielce. For a short time he served as a pastor of the parishes in Suków and Chmielnik in the Kielce diocese. However, he felt he was treated unfairly in his native diocese, so in 1926 he left for Poznań where he settled and died three years later. There he started a foundation for indigent Polish writers but it actually never came into existence due to Polish bureaucracy and American  law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biesiada, J. (2010). O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 195-226. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.10
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Donnell O’ E., „To keep our fathers’ faith…”: Lithuanian imigrant religious aspirations and the policy of West of Scotland Catholic clergy 1889-1914, „The Innes Review” (Glasgow), vol. 49: 1998, nr 2.
 2. Donnell O’ E., Clergy ministering to Lithuanian immigrants in Scotland, 1889-1989, „The Innes Review” (Glasgow), vol. 51: 2000, nr 2.
 3. Kruszka W., Historya polska w Ameryce, t. 12, Milwaukee 1908.
 4. Leśniewski M., Wojna burska 1899-1902. Geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania, Warszawa 2001.
 5. Romejko A., Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń 2002.
 6. Sawicki P., Polska Misja Katolicka i polski kościół w Londynie, [w:] Polska Misja Katolicka w Londynie 1894-1944, London [1951], s. 1-42.
 7. Tarka B. M., Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie, Pacanów 2000.
 8. Wojciechowski D., „Biskupiak”. Zespół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach, Kielce 2005.
 9. Wróbel T., [Szkic biograficzny ks. L. Wojtysia] (w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach).
 10. Wróbel T., Towarzystwo Szkoły Katolickiej w Kielcach, [w:] Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), Kielce 1986.
 11. Żukowski A., W kraju złota i diamentów. Polacy w Afryce Południowej XVI-XX w., Warszawa 1994.