Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego

Main Article Content

Anzelm Weiss

Abstrakt

Ignacy Raczyński, the bishop of Poznań from 1794 to 1807 and then the archbishop of Gniezno, ruled the Poznań diocese in a complicated political situation that followed the loss of independence by Poland. The Poznań period of his life and activity has so far been hardly investigated.

The author carries out a brief characterization of his rule in this period and publishes six of his letters to Jan Chrzciciel Albertandi, his official for the archdiaconate of Warsaw, formerly the Mazovia part of the Poznań diocese. The letters reveal a number of hitherto unknown details of the relations between the Church and the state in those times. The text also includes the pastoral letter of bishop Raczyński of 1796 to the clergy and faithful of the Poznań   diocese.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Weiss, A. (2009). Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 71-101. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.3
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Cynar S., Ignacy Raczyński. Ostatni prymas Polski Przedrozbiorowej i jego działalność duszpasterska w okresie Księstwa Warszawskiego, Londyn 1954.
 2. Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1, Warszawa 2007.
 3. Dygdała J., Raczyński Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX.
 4. Dylągowa H, Raczyński Ignacy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX.
 5. Kopiec J., Litta Lorenzo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 1188.
 6. Krotoski K., Krzywdy Kościoła Katolickiego ze strony rządu pruskiego w Wielkopolsce, „Przegląd Powszechny”, t. 158, 1923.
 7. Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), Lublin 1969 (nadbitka).
 8. Kwiatkowski W., Sprawa pruskiej reorganizacji seminariów duchownych w Warszawie 1798-1802, Warszawa 1936.
 9. Lehmann M., Preussen und die katholische Kirche seit 1640, t. 7, Leipzig 1894.
 10. Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.
 11. Schletz A., Ks. Jan Albertrandi w latach 1731-1795, „Nasza Przeszłość”, t. 10, 1959.
 12. Sievers J. J., Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska, P. Ugniewski, Warszawa 1992.
 13. Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe (1793-1806), Wrocław 1957.
 14. Wysocki J., Biskupstwo Warszawskie. Erekcja diecezji w świetle stosunków politycznych i kościelnych na ziemiach polskich końca XVIII i początku XIX stulecia, „Nasza Przeszłość”, t. 35, 1971.