Nr 4 (2009)

Articles

Waldemar Piwek
7-45
Fundacje pokutne w Wielkopolsce w XIII-XV wieku
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.1
PDF
Marta Czyżak
47-69
Mikołaj Grosman (ok. 1380-1442), pleban w Waliszewie, ductor laborum ecclesiae sanctae Trinitatis w Gnieźnie. Przyczynek do średniowiecznej biografistyki
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.2
PDF
Anzelm Weiss
71-101
Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.3
PDF
Piotr Franciszek Neumann
103-165
O kościele i kapitule św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu u schyłku XVIII wieku
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.4
PDF
Maria Wojtczak
167-188
Diakonissenanstalt" w Poznaniu. Od Zagórza do Konigsstrasse (1865-1875)
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.5
PDF
Magdalena Skalska
189-202
„Evangelischer Volkskalender". Ewangelicki Kalendarz Ludowy w Poznaniu (1861-1941)
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.6
PDF
Remigiusz Taisner
203-244
Działalność społeczna księdza Antoniego Stychla w Katolickim Towarzystwie Rzemieślników Polskich w Poznaniu w latach 1891-1895
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.7
PDF
Andrzej Kwilecki
245-262
Stablewscy herbu Oksza. Między dworem i Kościołem
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.8
PDF
Jacek Biesiada
263-314
Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939)
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.9
PDF
Damian Pałka
315-332
Idea narodu, państwa i polskości w działalności kaznodziejskiej i publicystycznej księdza Nikodema Cieszyńskiego
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.10
PDF
Magdalena Lange
333-408
Źródła do dziejów zakonów w Polsce w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.11
PDF
Alicja Szulc
409-418
Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.12
PDF
Feliks Lenort
419-441
O poznańskiej „Tęczy" z lat 1927-1939 czyli o magazynie kulturalnym z katolicyzmem w tle
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.13
PDF