Działalność społeczna księdza Antoniego Stychla w Katolickim Towarzystwie Rzemieślników Polskich w Poznaniu w latach 1891-1895
PDF

Słowa kluczowe

Poznań. Catholic Society of Polish Craftsmen. Rev. Antoni Stychel. Industrial Associations. Leo XIII. "Rerum novarum"

Jak cytować

Taisner, R. (2009). Działalność społeczna księdza Antoniego Stychla w Katolickim Towarzystwie Rzemieślników Polskich w Poznaniu w latach 1891-1895. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 203–244. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.7

Abstrakt

The article presents the activity of Rev. Antoni Stychel in the Catholic Society of Polish Craftsmen and his efforts to unite the Industrial Associations. The Catholic Society of Polish Craftsmen was the first to put into practice the precepts of the encyclical “Rerum novarum”. Earlier, during his studies in Berlin, Rev. Stychel engaged in work on behalf of Polish émigré workers there, also building his experience at social courses which he attended in  Germany.
He enjoyed great authority in the Society and was awarded the title of its honorary president. Within five years of the Society’s activity the number of its members increased fivefold. Over 100 lectures, prelections and papers were presented to the craftsmen. Events were also organized to foster their cultural and social life.
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.7
PDF

Bibliografia

Bystrzycki L., Duchowieństwo polskie Kościoła Rzymskokatolickiego w Wielkopolsce w latach 1815-1918, Koszalin 1986.

Czepczyński W., Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Wielkopolsce w latach 1893-1914, „Chrześcijanin w Świecie”, R. IX, 1977, nr 52/4.

Grot Z., Filipiak T., Paprocki F., Trzeciakowski L., Wiesiołowski J., Polityczna działalność rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów, [w:] Rzemiosło wielkopolskie w okresie zaborów, red. Z. Grot, Poznań 1963.

Karwat J., Maksymilian Jackowski 1815-1905, Poznań 2005.

Kozłowski E., Z dziejów najstarszej chrześcijańskiej organizacji robotniczej w Polsce, „Przewodnik Społeczny” 1924/1925.

Krajna K., Z minionych dni. Przeżycia z 30 lat pracy w Stowarzyszeniach Młodzieży Polskiej w Poznaniu, Poznań 1925.

Piotrowski A., Powstanie i rozwój polskich związków zawodowych pod zaborem pruskim, Poznań 1910.

Śmigiel K., Florian Stablewski. Arcybiskup gnieźnieński i poznański 1841-1906, Gniezno 1993.

Turowski K., Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce, t. 1, Warszawa 1989.