O poznańskiej „Tęczy" z lat 1927-1939 czyli o magazynie kulturalnym z katolicyzmem w tle

Main Article Content

Feliks Lenort

Abstrakt

Following the regaining of independence by Poland, Poznań played an important role in the ecclesial life of the country. It is here that the archbishop of Gniezno and Poznań resided, here was the seat of the General Institute of Catholic Action, and it was here that many religious magazines were published.„Tęcza" was the first Catholic literary, cultural and social magazine edited by the laity. It was initially a weekly (I927-I93I) and then a monthly (I932-I939). The editors were respectively: Szczepan Jeleński, Emil Zegadłowicz, Jerzy Drobnik and Józef Kisielewski, who deserves the greatest credit for his work. The publisher of the magazine was the then influential Księgarnia św. Wojciecha (St. Adalbert Bookstore).The „Tęcza" magazine was open to authors of various literary orientations, including West European Catholic thought and literature (Claudel, Mauriac, Chesterton, Bloy, Maritain, von le Fort). Attention was paid to the moral dimension of the published texts. As a monthly it became less elitist.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lenort, F. (2009). O poznańskiej „Tęczy" z lat 1927-1939 czyli o magazynie kulturalnym z katolicyzmem w tle. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 419-441. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.13
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Banaszak Z., Konstanty Ildefons Gałczyński w Wielkopolsce, „Przegląd Wielkopolski”, t. 63-64, 2004, nr 1-2, s. 50-53.
 2. Ciemięga D., Wileński „Pax” jako czasopismo kulturalne, Bydgoszcz 2004.
 3. Lechicki C., Rzut oka na sto lat polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego (1833-1939), „Novum”, 1975, nr 1-3, s. 76-92.
 4. Lenarczyk Z., Jerzy Drobnik. Między dziennikarstwem a polityką, Poznań 2001.
 5. Lenort F., O poznańskiej „Kulturze” z lat 1936-1939 czyli o udanym mariażu katolicyzmu i kultury, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 3, 2007, s. 359-379.
 6. Mikołejko A., Tradycja i nowe drogi wiary. Obrazy religijności polskiej w latach 1918-1939, Warszawa 2001.
 7. Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980.
 8. Plis J., Kościół katolicki w Polsce a prasa, radio i film 1918-1939, Lublin 2001.
 9. Sawicki S., „Verbum”. Pismo i środowisko, „Znak”, 1963, nr 6, s. 345-360.
 10. Sierocka K., Magazyny kulturalno-literackie, [w:] Literatura polska 1918-1932, Warszawa 1975.
 11. Wysocka B., Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939, Poznań 1990.
 12. Załubski J., Prasa i ruch wydawniczy, [w:] Dzieje Poznania 1918-1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Warszawa-Poznań 1998.