Źródła do dziejów zakonów w Polsce w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

Main Article Content

Magdalena Lange

Abstrakt

Źródła do dziejów zakonów w Polsce w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lange, M. (2009). Źródła do dziejów zakonów w Polsce w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 333-408. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.11
Dział
Articles

Bibliografia

  1. Gąsiorowski A., Święcenia w diecezji kujawskiej na przełomie XV i XVI wieku, „Roczniki Historyczne” R. 67, 2001, s. 79-105.
  2. Kopeć-Zaborniak U., Dzieje księgozbiorów średniowiecznych bibliotek benedyktyńskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 90, 2008.
  3. Olczak S. K., Dominikanie w poznańskich księgach święceń z lat 1588-1619, „Roczniki Humanistyczne” R. 34, 1986, z. 2, s. 381-384.
  4. Olczak S. K., Poznańskie księgi święceń jako źródło do badań nad cystersami, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, s. 489-498.
  5. Skierska I., Źródła do dziejów praktyk religijnych w średniowiecznej Polsce: akta sądów kościelnych i kapituł, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87, 2007, s. 175-195.