Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939)

Main Article Content

Jacek Biesiada

Abstrakt

The opening of the Vatican radio station on 12 February 1931 by Pious XII marked the moment from which the Catholic Church, initially reluctant towards radio broadcasting, began to see it as a tool of evangelization.In many countries, Poland included, ways of cooperation of the Church with the radio were subsequently developed along with guidelines for preparing Catholic radio programs.The Poznań radio, which opened on 24 April 1927, already ten days later, by permission of Cardinal August Hlond, conducted the first broadcast of the Holy Mass in Poland. From then on, until the outbreak of the Second World War, the schedule of the Poznań radio station included broadcasts of the weekly Holy Mass, services, Church events as well as concerts of sacral music and programs on religious themes.The article is appended with their complete list.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biesiada, J. (2009). Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 263-314. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.9
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Adamski S., Radiofonia polska a Kościół Katolicki, [w:] Słowo Boże w programach Polskiego Radia, Warszawa 1938.
 2. Chocieszyński A., Radiofonia wielkopolska w świetle cyfr, [w:] Dzień Radia Poznańskiego, Poznań 1930.
 3. Cieszyński N., Radio a Kościół, „Roczniki Katolickie”, R. 6: 1928.
 4. Dąbrowski R., Słowo wstępne, [w:] W służbie wiary i miłosierdzia, Warszawa 1934.
 5. Draguła A., Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji, Zielona Góra 2009.
 6. Frydryszek P., Od Radia Poznańskiego do Radia Merkury. 70 lat radiofonii w Wielkopolsce, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 2.
 7. Gocławski A., O świadome słuchanie radia, Lwów 1939.
 8. Jachimowski T., Słowo Boże na falach eteru, [w:] Słowo Boże w programach Polskiego Radia, Warszawa 1938.
 9. Kubiak S., 35 lat pracy Polskiego Radia w Poznaniu (1927-1962), „Kronika Miasta Poznania” 1962, nr 4.
 10. Laskowicz K., Z dziejów radiofonii poznańskiej, [w:] Poznańskie anteny, Warszawa 1975.
 11. Majewski J., Radio Poznańskie, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 2, Warszawa-Poznań 1998.
 12. Plis J., Kościół Katolicki a prasa, radio i film 1918-1939, Lublin 2001.
 13. Rękas M., Znaczenie audycji religijnych w radio, [w:] Słowo Boże w programach Polskiego Radia, Warszawa 1938.
 14. Skaliński J., Polskiemu Radiu pod rozwagę, „Młodzież Katolicka” 1936, nr 1.
 15. Skierski Z., Reportaż liturgiczny, „Antena” 1937, nr 8.