Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Main Article Content

Alicja Szulc

Abstrakt

The  code  compiled  by  canon  Jakub  of  Kowalewice  ca.  1478  is  a  typical  example    of a collective code (codex collecticius). It contains texts by various authors, diversified in terms of content and form, ranging from predominantly theological, moral-ascetic and devotional texts, through geographical texts, medical instructions and prescriptions, to miscellaneous minor secular poetry.Jakub wrote in the first place for his own needs. When occasionally addressing a potential reader, he most certainly had the clergy in mind. The selection of writings copied by Jakub allows us to see him as an advocate of the idea of Church reform, especially in the area of a renewal of the moral life of the clergy, an idea which was popular in the 15th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szulc, A. (2009). Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 409-418. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.12
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Birkenmajer A., Gaszowiec, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 7, s. 294-295.
 2. Gąsiorowski A., Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie i Poznaniu 1420-1500, Poznań 1993.
 3. Kline N. R., Maps of medieval thought: The Hereford paradigm, 2003.
 4. Puckalanka U., Nieznana mapka świata w polskim rękopisie XV wieku, „Studia i materiały do dziejów nauki polskiej”, seria C, z. 13 (1968).
 5. Sirko M., Zarys historii kartografii, Lublin 1999.
 6. Skierska I., Konsystorz gnieźnieński w XV wieku, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000.
 7. Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997.
 8. Strzelczyk J., Uwagi o kartografii średniowiecznej, [w:] J. Strzelczyk, Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004.
 9. Walther H., Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum, Göttingen 1959.
 10. Wieteska J., Katalog prałatów i kanoników prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r., Warszawa 1971.
 11. Zwiercan M., Maciej z Raciąża, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, s. 34-35.