Stablewscy herbu Oksza. Między dworem i Kościołem
PDF

Słowa kluczowe

Stablewski. A noble family. Wielkopolska. Nobility. Poznań. Church. Poznań archdiocese. Florian Stablewski the archbishop of Poznań

Jak cytować

Kwilecki, A. (2009). Stablewscy herbu Oksza. Między dworem i Kościołem. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 245–262. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.8

Abstrakt

The Stablewski family were typical of the Polish nobility, whose history included outstanding personages as well as mediocre ones, was marked with achievements but also failures. The Stablewski family settled in Wielkopolska in the second half of the 17th century. They maintained lively contacts with the Church. One representative of the family, Florian Stablewski, was the archbishop of Poznań in the years 1891-1906. Irena Stablewski actively cooperated with Catholic publishers.
https://doi.org/10.14746/e.2009.4.8
PDF

Bibliografia

Kłos J., Mowa żałobna wygłoszona na pogrzebie ś.p. Stanisława Stablewskiego dnia 25 lutego 1904 roku w kościele parafialnym w Wielkich Strzelczach, Poznań 1904.

Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań 2003.

Śmigiel K., Florian Stablewski. Arcybiskup gnieźnieński i poznański (1841-1906), Gniezno 1993.