Approaching Subjectivity. On “The Dispute About Subjectivity: Interdisciplinary Perspective”
PDF (Język Polski)

Keywords

subjectivity
cognitive sciences
phenomenology
human enhancement
interdisciplinarity
transhumanism

How to Cite

Napiwodzka, K. (2018). Approaching Subjectivity. On “The Dispute About Subjectivity: Interdisciplinary Perspective”. ETHICS IN PROGRESS, 8(2), 123–131. https://doi.org/10.14746/eip.2017.2.10

Abstract

The review paper revisits the problem of subjectivity with particular focus on the latest research in this field presented in The Dispute about Subjectivity – an Interdisciplinary Perspective, edited by Adriana Warmbier (2016). I pay special attention to the interdisciplinary perspective of the analyzed issues of subjectivity as a research object in humanities (philosophy, psychology, anthropology) and cognitive sciences.
https://doi.org/10.14746/eip.2017.2.10
PDF (Język Polski)

References

Dąbrowski A. 2016. "O samoświadomości, która jest źródłem wszelkiej świadomości", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna. Kraków: Księgarnia Akademicka (161-175).

Drwięga M. 2013. Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Drwięga M. 2016. "Spór o podmiot w filozofii", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (21-35).

Gallagher S. & Zahavi D. 2015. Fenomenologiczny umysł. Warszawa: WN PWN.

Górnicka-Kalinowska J. (red.) 2001. Filozofia podmiotu. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Johnson M. 2015. Znaczenie ciała: estetyka rozumienia ludzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kmieciak B. 2016. "Podmiotowość i problem choroby genetycznej w kontekście badań socjologiczno-prawnych", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (281-294).

Kobiela F. 2016. "Fenomenologia analityczna Romana Ingardena wbec dwutorowości badań problematyki podmiotowości", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (101-111).

Kozak M. 2016. "Stawanie się podmiotem jako przezwyciężanie samego siebie w ujęciu Emmanuela Levinasa", w: A. Warmbier, (red.), Spór o podmiotowość… (89-100).

Lewandowski W. 2016. "Autonomia prokreacyjna w kontekście osobowych

i nieosobowych racji za ulepszaniem ludzkiej kondycji", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (269-280).

Łuków P. 2016. "Poprawianie natury ludzkiej i nieuchwytny podmiot", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość... (193-205).

Metzinger T. 2003. "Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity." Cambridge: MIT Press.

Metzinger T. 2007. "Self Models." Scholarpedia 2(10):41-74. http://dx.doi. org/10.4249/scholarpedia.4174.

Metzinger T. 2009. "Czego psychologowie mogą się dowiedzieć z teorii subiektywności odwołującej się do modelu siebie?", w: A. Niedźwieńska & J. Neckar (red.), Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.

Novotný K. 2016. „'Ja pasywne' i 'pojedyncza podmiotowość żywego ciała'",

w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (77-87).

Nowak, E. 2016. "Jaźń jako pacjent chroniczny. Psycho- i neuroenhancement w świetle humanistyki medycznej", w: A. Warmbier (red.), Spór

o podmiotowość… (207-224).

Piłat R. 2016. "Podmiot i cognitive science", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (115-127).

Płonka B. 2016. "Kategoria podmiotowości w badaniach neurobiologicznych: czy neurobiologia potrzebuje filozofii?", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość... (129-144).

Pobojewska A. (red.) 2011. Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Poczobut R. "Podmiot i cognitive science”, w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (115-127).

Trochimska-Kubacka B. 2011. "Ciało człowieka i podmiotowość w koncepcji Merleau-Ponty’ego", w: A. Pobojewska (red.), Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Trzópek J. 2013. Na tropach podmiotu: między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warmbier A. (red.) 2016. Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Warmbier A. 2016. "Rozwój świadomości moralnej i formy doskonalenia motywacji", w: tejże (red.), Spór o podmiotowość… (225-248).

Wierzchoń M., Łukowska M. & Siedlecka M. 2016. "Poznawcze i neuronalne mechanizmy doświadczania podmiotowości. Analiza problemu na przykładzie iluzji gumowej ręki", w: A. Warmbier (red.), Spór

o podmiotowość… (145-159).