Approaching Subjectivity. On “The Dispute About Subjectivity: Interdisciplinary Perspective”

Main Article Content

Karolina Napiwodzka

Abstract

The review paper revisits the problem of subjectivity with particular focus on the latest research in this field presented in The Dispute about Subjectivity – an Interdisciplinary Perspective, edited by Adriana Warmbier (2016). I pay special attention to the interdisciplinary perspective of the analyzed issues of subjectivity as a research object in humanities (philosophy, psychology, anthropology) and cognitive sciences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Napiwodzka, K. (2018). Approaching Subjectivity. On “The Dispute About Subjectivity: Interdisciplinary Perspective”. ETHICS IN PROGRESS, 8(2), 123-131. https://doi.org/10.14746/eip.2017.2.10
Section
Core topics-related articles
Author Biography

Karolina Napiwodzka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karolina Napiwodzka, PhD candidate in philososophy (Chair of Ethics, Institute of Philosophy at Adam Mickiewicz University in Poznań). She is mainly interested in philosophy of body, emotions and morality in contemporary normative ethics. Her PhD thesis concerns the role of human bodily experience in the area of morality. Contact: karolina.napiwodzka@amu.edu.pl

References

 1. Dąbrowski A. 2016. "O samoświadomości, która jest źródłem wszelkiej świadomości", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna. Kraków: Księgarnia Akademicka (161-175).
 2. Drwięga M. 2013. Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 3. Drwięga M. 2016. "Spór o podmiot w filozofii", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (21-35).
 4. Gallagher S. & Zahavi D. 2015. Fenomenologiczny umysł. Warszawa: WN PWN.
 5. Górnicka-Kalinowska J. (red.) 2001. Filozofia podmiotu. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 6. Johnson M. 2015. Znaczenie ciała: estetyka rozumienia ludzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Kmieciak B. 2016. "Podmiotowość i problem choroby genetycznej w kontekście badań socjologiczno-prawnych", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (281-294).
 8. Kobiela F. 2016. "Fenomenologia analityczna Romana Ingardena wbec dwutorowości badań problematyki podmiotowości", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (101-111).
 9. Kozak M. 2016. "Stawanie się podmiotem jako przezwyciężanie samego siebie w ujęciu Emmanuela Levinasa", w: A. Warmbier, (red.), Spór o podmiotowość… (89-100).
 10. Lewandowski W. 2016. "Autonomia prokreacyjna w kontekście osobowych
 11. i nieosobowych racji za ulepszaniem ludzkiej kondycji", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (269-280).
 12. Łuków P. 2016. "Poprawianie natury ludzkiej i nieuchwytny podmiot", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość... (193-205).
 13. Metzinger T. 2003. "Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity." Cambridge: MIT Press.
 14. Metzinger T. 2007. "Self Models." Scholarpedia 2(10):41-74. http://dx.doi. org/10.4249/scholarpedia.4174.
 15. Metzinger T. 2009. "Czego psychologowie mogą się dowiedzieć z teorii subiektywności odwołującej się do modelu siebie?", w: A. Niedźwieńska & J. Neckar (red.), Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
 16. Novotný K. 2016. „'Ja pasywne' i 'pojedyncza podmiotowość żywego ciała'",
 17. w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (77-87).
 18. Nowak, E. 2016. "Jaźń jako pacjent chroniczny. Psycho- i neuroenhancement w świetle humanistyki medycznej", w: A. Warmbier (red.), Spór
 19. o podmiotowość… (207-224).
 20. Piłat R. 2016. "Podmiot i cognitive science", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (115-127).
 21. Płonka B. 2016. "Kategoria podmiotowości w badaniach neurobiologicznych: czy neurobiologia potrzebuje filozofii?", w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość... (129-144).
 22. Pobojewska A. (red.) 2011. Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 23. Poczobut R. "Podmiot i cognitive science”, w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość… (115-127).
 24. Trochimska-Kubacka B. 2011. "Ciało człowieka i podmiotowość w koncepcji Merleau-Ponty’ego", w: A. Pobojewska (red.), Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 25. Trzópek J. 2013. Na tropach podmiotu: między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 26. Warmbier A. (red.) 2016. Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 27. Warmbier A. 2016. "Rozwój świadomości moralnej i formy doskonalenia motywacji", w: tejże (red.), Spór o podmiotowość… (225-248).
 28. Wierzchoń M., Łukowska M. & Siedlecka M. 2016. "Poznawcze i neuronalne mechanizmy doświadczania podmiotowości. Analiza problemu na przykładzie iluzji gumowej ręki", w: A. Warmbier (red.), Spór
 29. o podmiotowość… (145-159).