Selected Models of Interpretation of Volition Process and Freedom of Will in Contemporary Psychology. Fulfillment of Self-motives as a Base of Development of Volitional Dispositions.

Main Article Content

Henryk Gasiul

Abstract

It is an attempt to show how the contemporary psychology interprets the volition acts and the problem of freedom of will. The author tries to determine what conditions are necessary in order to develop the skillfulness of the will and its freedom. Some psychologists try to avoid the notion of will, some others use it together with the notion of decision and intention, subject and person. Freedom of will can increase or decrease.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gasiul, H. (2013). Selected Models of Interpretation of Volition Process and Freedom of Will in Contemporary Psychology. Fulfillment of Self-motives as a Base of Development of Volitional Dispositions. Filozofia Chrześcijańska, 10, 23-45. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.02
Section
Osoba i wola

References

 1. Bandura A., Exercise of human agency through collective efficacy, w: The Personality Reader, red. M.W. Schustack, H.S. Friedman, Boston 2008, s. 190-194.
 2. Barresi J., Moore C., Intentional relations and social understanding, "Behavioral and Brain Sciences" 1996, 19, 1, s. 107-154.
 3. Bartnik S.C., Szkice do systemu personalizmu, Lublin 2006.
 4. Bartnik S.C., Personalizm, Lublin 2008.
 5. Baumeister R.F., Muraven M., Tice D.M., Ego depletion: a resource model of volition, self- regulation, and controlled processing, "Social Cognition" 2000, 18, 2, s. 130-150.
 6. Bowlby J., Attachment and loss, vol. 1, New York 1969.
 7. Bremer J., Osoba - fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność. Ja w świetle badań neurologicznych, Kraków 2008.
 8. Crosby J.F., Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, Kraków 2007.
 9. Dannefer D., Freedom isn't free. Power, alienation, and consequences of action, w: Action & self-development. Theory and research through the life span, red. J. Brandtstadter, R.M. Lerner, Thousand Oaks 1999, s. 105-131.
 10. Drigotas S.M., The Michelangelo phenomenon and personal well-being, "Journal of Personality", 2002, 70, 1, s. 59-77.
 11. Edinger E.F., Ego and archetype, Boston 1992.
 12. Feeney J., Noller P., Adult attachment, Thousand Oaks 1996. Frankl V.E., Homo patiens, Warszawa 1984.
 13. Frankl V.E., Wola sensu. Zalożenia i zastosowanie logoterapii, Warszawa 2010.
 14. Fromm E., Niech się stanie czlowiek. Z psychologii etyki, Warszawa-Wrocław 1994.
 15. Fromm E., Mieć czy być?, Poznań 1997.
 16. Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2011.
 17. Gacka B., Personalizm amerykański, Lublin 1996.
 18. Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Warszawa 2007.
 19. Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2012.
 20. Gasiul H., Czy powrót do psychologii personalistycznej jest możliwy i jak móglby być uzasadniony?, „Czasopismo Psychologiczne" 2012, 18, 2, s. 347-360.
 21. Haggard P., Human volition: towards a neuroscience of will, "Nature" 2008, 9, s. 934-946.
 22. Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa 1990.
 23. Heckhausen J., Heckhausen H. (ed.), Motivation and action, Cambridge 2012.
 24. Hermans H.J.M., Hermans-Jansen E., Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii, Warszawa 2000.
 25. Jackson T., Mackenzie J., Hobfoll S.E., Communal aspects of self-regulation, w: Handbook of self-regulation, ed. M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner, San Diego 2000, s. 275-300.
 26. Jung C.G., Aion, Przyczynki do symboliki jaźni, Warszawa 1997.
 27. Kopaliński W., Slownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
 28. Kowalczyk S., Z refleksji nad czlowiekiem. Czlowiek - spoleczność - wartość, Lublin 1995.
 29. Kowalczyk S., Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyly, Lublin 2010.
 30. Kozielecki J., Czlowiek wielowymiarowy, Warszawa 1996.
 31. Krąpiec M., Ja-czlowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974.
 32. Krzyżewski K., O statusie i funkcjonowaniu kategorii „osoba" w koncepcjach psychologicznych, „Przegląd Psychologiczny" 1990, XXXIII, 1, s. 69-76.
 33. Kuhl J., Individual differences in self- regulation, w: Motivation and action, ed. J. Heckhausen, H. Heckhausen, Cambridge 2012, s. 300-328.
 34. Mascolo M.F., Fischer K.W., Neimeyer R.A., The dynamic codevelopment of intentionality, self, and social relations, w: Action & self-development. Theory and research through the life span, ed. J. Brandtstadter, R.M. Lerner, Thousand Oaks 1999, s. 133-166.
 35. Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986.
 36. May R., Psychologia i dylemat ludzki, Warszawa 1989.
 37. May R., O istocie czlowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznań 1995.
 38. Nelicki A., „Metakliniczna" koncepcja osoby V.E. Frankla, w: Klasyczne i wspólczesne koncepcje osobowości, red. A. Gałdowska, Kraków 1999, s. 177-194.
 39. Obuchowski K., Czlowiek intencjonalny, Warszawa 1993.
 40. Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003.
 41. Opoczyńska M. (red.), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Kraków 1999.
 42. Pacherie E., The phenomenology of action: a conceptual framework, "Cognition" 2008, 107, s. 179-217.
 43. Reeve J., Understanding motivation and emotion, New York 2005.
 44. Rheinberg F., Psychologia motywacji, Kraków 2006.
 45. Riva G., Waterworth J.A., Waterworth E.L., Mantovani F., From intention to action: the role of presence, "New Ideas in Psychology" 2011, 29, 1, s. 24-37.
 46. Rogers C.R., On becoming a person. A therapist's view of psychotherapy, Boston 1961.
 47. Rogers C.R., Some observations on the organization of personality, w: Personality. Selected readings, ed. R.S. Lazarus, E.M. Opton, Harmondsworth 1967, s. 103-122.
 48. Sperling M.B., Berman W.H. (red.), Attachment in adults. Clinical and developmental perspectives, New York-London 1994.
 49. Tillich P., Męstwo bycia, Poznań 1994.
 50. Waterman A.S., Eudaimonic identity theory: identity as self- discovery, w: Handboook of identity theory and research, ed. S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles, vol. 1, New York 2011, s. 357-379.
 51. Zhu J., Intention and volition, "Canadian Journal of Philosophy" 2004, 34, 2, s. 175-194.