Pressto.

Nagłowek strony

Vol 10 (2013)

Osoba i wola

Redaktor prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

Spis treści

Osoba i wola

Filozoficzna analiza doświadczenia woli i jej słabości. PDF
Ryszard Wiśniewski 7-21
Wybrane sposoby interpretacji procesów wolicjonalnych i wolności woli we współczesnej psychologii. Realizacja motywów ja jako podstawa rozwoju dyspozycji wolicjonalnych. PDF
Henryk Gasiul 23-45
Karola Wojtyły koncepcja wolności. PDF
Andrzej Szostek 47-59
Edyta Stein: wiara jako decyzja. Refleksje w świetle Augustyna, Kartezjusza, Husserla, Ingardena i Benedykta XVI. PDF
Marek Jędraszewski 61-73
Wiara jako zakorzeniony w wolnej woli wybór egzystencjalny - Edyta Stein. PDF
Anna Baranowska 75-81
Benjamin Libet's experiment and its critique between 2000-2012 PDF
Przemysław Strzyżyński 83-102
Zrozumieć wolność. Rozum czy namiętności? PDF
Agnieszka Biegalska 103-112
Bezdroża smutku. Zdrada źródeł radości. PDF
Ryszard Kozłowski 113-129
Wybór intencjonalny. Refleksje augustyńskie. PDF
Bartłomiej Sipiński 131-147
Osoba i wolność w myśli Pierre'a Teilharda de Chardina. PDF
Dawid Rogacz 149-160
Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji na drodze powołania zakonnego w świetle teorii L.M. Rulli PDF
Borys Jacek Soiński 161-186

Varia

Wcielenie i zmartwychwstanie - intellectus quaerens fidem PDF
Filemon Janka 187-209
Spór Józefa Tischnera z tomizmem - między konfrontacją a dialogiem PDF
Marek Jawor 211-227


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo