Incarnation and Resurrection - lntellectus Quaerens Fidem

Main Article Content

Filemon Janka

Abstract

This article discusses two events from Jesus Christ’s life: incarnation and resurrection. They constitute a problem in philosophy. These events in the light of Christian faith do not require the type of epistemological reasons, because it is the mystery of faith. In philosophy, however, up to this day they are analyzed by many philosophers and are getting rationalization. These events  are a scandal for the modern philosophy, in the words of Pope Benedict XVI in his book Jesus of Nazareth, and counterpoint to the contemporary, as Cardinal Gianfranco Ravasi said.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Janka, F. (2013). Incarnation and Resurrection - lntellectus Quaerens Fidem. Filozofia Chrześcijańska, 10, 187-209. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.12
Section
Varia

References

 1. Baer R.N., W matni New Age, w: W matni New Age; New Age - kultura i filozofia, tłum. J. Kłos, Kraków 1996.
 2. Bloom A., Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997.
 3. Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007.
 4. Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska, Kraków 2003. Delumeau J., Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, t. 1, tłum. J.M. Kłoczowski,
 5. Warszawa 1986.
 6. Janka T., Fałszywe rozumienie wolności we współczesnym świecie w kontekście praktyk przeciwko życiu, ,,Studia Franciszkańskie" 2012, nr 22, s. 35-60.
 7. Janka T., Jana Dunsa Szkota pamiętny turniej średniowiecznej filozofii, Poznań 2011.
 8. Janka T., Manipulacja i propaganda w mass mediach źródłem fałszywego obrazu człowieka, świata i Boga, w: Studium franciscanum in caritate facere, red. T. Janka, Poznań 2009, s. 205-225.
 9. Kowalczyk S., Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004.
 10. Ledwoń I.S., ,,.i nie ma w żadnym innym zbawienia": wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin 2006.
 11. Możdżeń S.I., Fałszywe drogi wychowania, Sandomierz 2013.
 12. Poradowski M., Dziedzictwo rewolucji francuskiej, Wrocław 2001.
 13. Ratzinger J., Jezus z Nazaretu Dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kraków 2012.
 14. Ravasi G., Wcielenie i nowoczesność. Analiza kontrapunktu, ,,Przegląd Uniwersytecki" 2012, nr 5 (139), s. 12-15.
 15. Rouvillois S., New Age - kultura i filozofia, w: W matni New Age; New Age - kultura i filozofia, tłum. K. Mądel, K. Skorulski, Kraków 1996.
 16. Stefański J., My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów. (] Kor ],23), ,,Studia Gnesnensia" 2011, nr XXV, s. 27-44.
 17. Tarnas R., Dzieje umysłowości zachodniej: idee, które ukształtowały nasz światopogląd, tłum. M. Filipczuk, J. Ruszkowski, Poznań 2002.
 18. Wielgus S., Stanąć po stronie dobra, Sandomierz 2013.