The Intentional Choice. Augustinian Reflections

Main Article Content

Bartłomiej Sipiński

Abstract

In this essay we will try to undercover some aspects of freedom and free will of person, which are hidden in the philosophy of St. Augustine of Hippo. As we know, this great philosopher, early Christian theologian, has influenced European Philosophy very much, and a lot of his apposite thesis are present in philosophy even today. Using the phenomenological method of Max Scheler, Karol Wojtyła, and Jean-Luc Marion we will try to present some aspects, discovered and described by Saint Augustin of Hippo, which are necessary for such ideas like subjective Ego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sipiński, B. (2013). The Intentional Choice. Augustinian Reflections. Filozofia Chrześcijańska, 10, 131-147. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.09
Section
Osoba i wola

References

 1. Augustyn Aureliusz, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, w: św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, t. 3. Warszawa 1953.
 2. Augusty Aureliusz, Wyznania, tłum. J. Czuj, Warszawa 1954.
 3. Augustyn Aureliusz, O Państwie Bożym, t. 2, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1977.
 4. Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W Galewicz, Warszawa 1999.
 5. Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.
 6. Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1967.
 7. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.
 8. Marion J.-L., Au lieu de soi L'approche de Saint Augustin, Paris 2008.
 9. Marion J.-L., Będąc danym: esej z fenomenologii doancji, tłum. W. Starzyński, Warszawa 2007.
 10. Mounier E., Co to jest personalizm?, tłum. A. Krasiński, Warszawa 1964.
 11. Platon, Państwo, ks. 7, tłum. W. Witwicki, Kęty 1997.
 12. Sartre J.-P., Byt i nicość, tłum. zbiorowe, Kraków 2007.
 13. Sartre J.-P., La Liberte Cartesienne, w: idem, Situations I, Paris 1947.
 14. Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, GW, t. 2, Bern--Munchen 19665; fragmenty w tłumaczeniu na język polski w: A. Węgrzecki, Scheler, Warszawa 1975.
 15. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.