Edith Stein: Faith as Decision. Some Thoughts Inspired by Augustine, Descartes, Husserl, Ingarden and Benedict XVI.

Main Article Content

Marek Jędraszewski

Abstract

There are two components of an act of religious faith: human will and God as truth and the Lord. Stein abandons Husserl’s phenomenological reduction in the definition of human “self” for the sake of the influence of God, who shapes human “self”. She stresses the role of the will besides of the mind. The will decides whether “self” can be shaped by God or not. In this way Stein favors Augustine’s understanding of “self” ascribing to the will the leading role in process of finding truth about “self”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jędraszewski, M. (2013). Edith Stein: Faith as Decision. Some Thoughts Inspired by Augustine, Descartes, Husserl, Ingarden and Benedict XVI. Filozofia Chrześcijańska, 10, 61-73. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.04
Section
Osoba i wola

References

 1. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1982.
 2. Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei.
 3. Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, t. 1.
 4. Descartes R., Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, Warszawa 1960.
 5. Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1975.
 6. Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga druga, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1974.
 7. Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 1, Warszawa 19873.
 8. Jędraszewski M., Edyta Stein. Filozof i laska wiary, Poznań 2003.
 9. Stein E., A ja pozostaję z wami. Z nowenny na Zeslanie Ducha Świętego, w: J.I. Adamska OCD, Sól ziemi. Rzecz o Edycie Stein, Poznań 1997, s. 199-202.
 10. Stein E., Byt skończony a byt wieczny, tłum. I.J. Adamska, Poznań 1995.
 11. Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, tłum. J.I. Adamska, Kraków 2005.
 12. Stein E., Ontyczna struktura osoby i jej problematyka teoriopoznawcza, w: taż, Twierdza duchowa, tłum. I.J. Adamska, Poznań 1998, s. 37-92.
 13. Stein E., Psychische Kausalitat, w: Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein. Filozof i karmelitanka, tłum. M. Kaczmarkowski, Paris 1973, s. 60-61.
 14. Stein E., Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, tłum. M. Klentak-Zabłocka, A. Wajs, Kraków 1994.
 15. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1983.
 16. Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein. Filozof i karmelitanka, tłum. M. Kaczmarkowski, Paris 1973.