Astray Sadness. Betrayal of the Sources of Joy.

Main Article Content

Ryszard Kozłowski

Abstract

Man is a being created for joy. Joy has many sources – small and large. Thus, he experiences great and small, long and short joys, just as great and small love, great and small hopes, great and small faith. Man, by betraying joy, enters a world of grief and despair, he lives as if he did not live, he loses a sense of meaning and value of life. Sometimes man has the courage to ask: “Why am I like this?” Oblomov in Goncharov’s novel never answered the question why I “died miserably,” while E. Stein never betrayed her little joy, little hope and little love – her only joy and truth turned out to be God, whom she sought and found.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kozłowski, R. (2013). Astray Sadness. Betrayal of the Sources of Joy. Filozofia Chrześcijańska, 10, 113-129. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.08
Section
Osoba i wola

References

 1. Bartnik C., Dogmatyka, t. 2, Lublin, 2003. Bartnik C., Personalizm, Lublin 1995.
 2. Ewagriusz z Pontu, List 27, 6, w: tenże, Pisma ascetyczne, t. 1, tłum. L. Nieścior, Kraków 2007.
 3. Franciszek, Lumen Fidei, Rzym 2013.
 4. Gonczarow I., Oblomow, tłum. N. Drucka, Warszawa 1951. Grzegorczyk A. (red.), Fenomen radości, Poznań 2007.
 5. Grzegorczyk A., Radość istnienia wedlug Edyty Stein, w: Fenomen radości, red. A. Grze- gorczyk, Poznań 2007, s. 89-99.
 6. Jung C.G., The Association Method, ,,American Journal of Psychology" 31 (1910), s. 219-226.
 7. Kobierzycki T., Studium o radości na tle smutku, w: Radość i cierpienie. Fenomenologia rozwoju czlowieka, red. H. Romanowska-Łakomy, Olsztyn 2000, s. 27-46.
 8. Kundera M., Nieznośna lekkość bytu, tłum. A. Holland, Warszawa 1996.
 9. Ratzinger J., Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005.
 10. Sartre J., Levy B., Czas nadziei. Rozmowy z roku 1980, tłum. H. Paszko, Warszawa 1996.
 11. Scheler M., O zdradzie radości, w: tenże, Cierpienie, śmierć i życie wieczne, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 61-66.
 12. Stein E., Byt skończony a byt wieczny, tłum. I. Adamska, Poznań 1995.
 13. Stein E., O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka, J. Gierula, Kraków 1988.
 14. Stróżowski W., O radości, w: Fenomen radości, red. A. Grzegorczyk, Poznań 2007, s. 7-26.
 15. Tillich P., Teologia systematyczna, t. 2, tłum. J. Marzęcki, Kęty 2004.
 16. Watson J.B., Mac Dougal W., The Battle of Behaviorism: An Exposition and an Exposure, Kessinger Publishing, Whitefish [USA Montana] 2007.
 17. Wundt W., Grundriss der Psychologie, Engelmann, Leipzig 1896.
 18. Zaborowski R., Radość we fragmentach pism presokratyków, w: Radość i cierpienie. Fenomenologia rozwoju czlowieka, red. H. Romanowska-Łakomy, Olsztyn 2000, s. 115-130.
 19. Zdrenka M., O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Toruń 2012.