Is There an Ethics Independent from Revelation - Ralph McInerny's Reappropriation of Aquinas' Theory of Natural Law.

Main Article Content

Radosław Siemionek

Abstract

Ralph McInerny, bazując na swej interpretacji teorii prawa naturalnego Tomasza z Akwinu, wychodzi z interesującą teorią etyki niezależnej względem objawienia. McInerny swą teorię opiera na przekonaniu, że tak jak rozum może poznać podstawowe zasady w porządku teoretycznym, tak jest on w stanie uchwycić takowe zasady w porządku praktycznym. Teoria ta stara się być mocną obroną teorii prawa naturalnego, która szuka niezmiennych, etycznych zasad w złożonym moralnie postmodernistycznym świecie.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siemionek, R. (2012). Is There an Ethics Independent from Revelation - Ralph McInerny’s Reappropriation of Aquinas’ Theory of Natural Law. Filozofia Chrześcijańska, 9, 125-140. https://doi.org/10.14746/fc.2012.09.08
Section
Varia

References

 1. Aquinas Thomas, In Boethii de Trinitate.
 2. Aquinas Thomas, Questiones Disputate de Veritate.
 3. Aquinas Thomas, Sententia libri Ethicorum.
 4. Aquinas Thomas, SCG.
 5. Aquinas Thomas, ST, I-II.
 6. Bourke V., Moral Philosophy without Revelation, „Thomist", 40 (1976).
 7. Calvin J., Institutes of Christian Religion, trans. F.L. Battles, Grand Rapids 1986.
 8. Chenu M. D., Introduction f l'etude de Saint Thomas d'Aquino, Paris, 1954.
 9. Gilson E., History of Christian Philosophy in Middle Ages, New York 1955.
 10. Gilson E., Spirit of Medieval Philosophy, trans. A. H. C. Downes, New York 1936
 11. Kant I., Religion within the Limits of Reason Alone, trans. J. R. Silber, New York 1960.
 12. Maritain J., Science and Wisdom, trans. B. Wall, New York 1940.
 13. McInerny R., Ethica Thomistica, Washington D.C. 1982.
 14. McInerny R., First Glance of St. Thomas Aquinas. A Handbook for Peeping Thomists, Notre Dame - London 1990.
 15. McInerny R., Aquinas on Human Action, Washington D.C. 1992.
 16. McInerny R., St. Thomas Aquinas, Notre Dame, Indiana 1982.