Pressto.

Nagłowek strony

Vol 9 (2012)

Osoba i wina

Redaktor prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

Spis treści

Osoba i wina

Wina jako węzeł moralności PDF
Ryszard Wiśniewski 7-21
Skąd przychodzi wina? Aksjologiczne i dialogiczne źródła zawinienia PDF
Krzysztof Wieczorek 23-38
Wina i sumienie. Komentarz etyczny do epilogu Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego PDF
Alfred Marek Wierzbicki 39-50
Przyznanie się. Teoretyczne trudności związane z przypisywaniem sobie działań PDF
Jerzy Giebułtowski, Robert Piłat 51-70
Problem trafu moralnego i winy według Thomasa Nagela i Norvina Richardsa. Próba uzupełnienia krytyki Richardsa PDF
Przemysław Strzyżyński 71-89

Varia

Charakterystyka związku między zdaniami opisowymi a zdaniami normatywnymi. PDF
Andrzej Jastrzębski 113-124
Is There an Ethics Independent from Revelation - Ralph McInerny's Reappropriation of Aquinas' Theory of Natural Law PDF
Radosław Siemionek 125-140
Ludzka potrzeba prawdy jako nadzieja wobec „pękniętego świata" w refleksji Gabriela Marcela PDF
Zbigniew Januszewski 141-157
Potrzeba przełomu. Dialogiczne spojrzenie z Ferdynandem Ebnerem na rozwój sytuacji duchowej we współczesnych społeczeństwach Europy. PDF
Krzysztof Skorulski 92-112

Recenzje

Pavol Dancak, Personalisticky rozmer vo filozofii 20. Storocia, Presovska univerzita v Presove, Grecko-katolicka teologicka fakulta, 2009, ss. 138. PDF
Marek Rembierz 159-166
Dan Zahavi, Fenomenologia Hus- serla, tłum. Marek Święch, Wydaw- nictwo WAM, Kraków 2012, ss. 206. PDF
Antoni Siemianowski 166-174
Maria Dzielska, Hypatia, Universitas, Kraków 2010, ss. 242. PDF
Antoni Siemianowski 174-178
Charles Taylor, Współczesne imaginaria społeczne, tłum. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak, Znak, Kraków 2010, ss. 262. PDF
Karol Jasiński 178-182
Tadeusz Buksiński, Etyka ewangeliczna, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, ss. 245. PDF
Krzysztof Stachewicz 182-186
Kłamstwo w życiu publicznym, red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2009, ss. 296. PDF
Krzysztof Stachewicz 186-190
Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" i Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 506. PDF
Krzysztof Stachewicz 190-192
Robert Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenia nowożytności, tłum. Jarosław Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, ss. 339. PDF
Przemysław Strzyżyński 193-197


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo