Evaluating and Statements about Values.

Main Article Content

Antoni Siemianowski

Abstract

The article deals with the topic of evaluating and statements about values. The author starts from Hume who greatly influenced modern philosophy but omits detailed polemics with various subjective attitudes which refer to Hume. The author concentrates on the analysis of evaluating itself and on the character of assessments and judgements on values. He reveals that evaluating is a complex emotional-cognitive process focusing on objects and discovering values as features of those objects. When evaluating is correct then judgements passed according to it are true or false. Evaluating is not only expression of subjective pleasant or unpleasant states.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siemianowski, A. (2011). Evaluating and Statements about Values. Filozofia Chrześcijańska, 8, 21-36. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.02
Section
Osoba i wartość

References

 1. Chmielecka E., J. Jedlicki i A. Richard, red., Ideały nauki i konflikty wartości, Warszawa 2005.
 2. Hildebrand D. von, Gesammelte Werke, t. II, Stuttgart 1973.
 3. Hildebrand D. von, Idolkult und Gotteskult, Gesammelte Werke, t. VII, Regensburg 1974, s. 13-188.
 4. Hildebrand D. von, Rola obiektywnego dobra dla osoby w dziedzinie moralności, tłum. J. Szewczyk, „Znak” 256 (10), 1975, s. 1278-1288.
 5. Hume D., Eseje z dziedziny moralności i literatury, tłum. T. Tatarkiewicz, Warszawa 1955.
 6. Ingarden R., Uwagi o estetycznym sądzie wartościującym, w: tenże, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966.
 7. Lorenz K., Tak zwane zło, tłum. A. D. Tauszyńska, Warszawa 1972.
 8. Najder Z., Wartości i oceny, Warszawa 1971.
 9. Ossowska M., Normy moralne: próba systematyzacji, Warszawa 2005.
 10. Pawłowski T., Subiektywizm estetyczny, „Studia Filozoficzne”, 2/1984, s. 67-100.
 11. Siemianowski A., Człowiek a świat wartości, Gniezno 1993.
 12. Siemianowski A., Trzy kategorie doniosłości i ich rola w etyce filozoficznej Dietricha von Hildebranda, „Studia Gnesnensia”, t. 2, 1976, s. 239-264.
 13. Siemianowski A., O udziale i roli uczuć w doświadczeniu wartości, w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński i G. Hołub, Kraków 2010.
 14. Siemianowski A., O możliwości uprawiania etyki wartości, w: Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej, red. P. Duchliński, Kraków 2010.
 15. Stróżewski W., Istnienie i wartość, Kraków 1982.
 16. Tatarkiewicz W., Droga do filozofii, Warszawa 1971
 17. Tatarkiewicz W., O czterech rodzajach sądów etycznych, w: tenże, Droga do filozofii, Warszawa 1971.
 18. Wenisch F., Die Obiektivität der Werte, Regensburg 1968.