Pressto.

Nagłowek strony

Vol 8 (2011)

Osoba i wartości

Redaktor prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

Spis treści

Osoba i wartość

Interesy i wartości, użyteczność i godność - o potrzebie interwencji w moralne gry językowe. PDF
Ryszard Wiśniewski 7-20
Wartościowanie a wypowiedzi o wartościach. PDF
Antoni Siemianowski 21-36
Aksjologia Rene Le Senne'a a aksjologia Józefa Tischnera. PDF
Tadeusz Gadacz 37-45
Józefa Tischnera myślenie według czy przeciw wartościom? PDF
Krzysztof Stachewicz 47-59

Varia

„To jest prawda". Droga Edyty Stein do Boga w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara. PDF
Marek Jędraszewski 61-76
Niepewność - zasadnicza kategoria etyczno-antropologiczna w refleksji Zygmunta Baumana. PDF
Waldemar Kmiecikowski 77-93

Recenzje

Jerzy Besala, Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, t. I, ss. 491; t. II, ss. 455. PDF
Antoni Siemianowski 95-102
Jerzy Machnacz, Edyta Stein. Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wprowa- dzenie w życie i twórczość, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wydawnictwo i Drukarnia PDF
Ryszard Kozłowski 102-104
Gabriel Marcel, Mądrość i poczucie sacrum, tłum. Krzysztof Chodacki, Paulina Chołda, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, ss. 117. PDF
Krzysztof Stachewicz 104-106
Ryszard Kozłowski, Męstwo jako sposób spełniania się osoby. Stu- dium antropologiczne, Wydawnic- two Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, ss. 304. PDF
Krzysztof Stachewicz 106-111
Julian Baggini i Peter Stanley Fosl, Przybornik filozofa. Kompendium metod i pojęć filozoficznych, tłum. Dorota Chabrajska, Pax, Warszawa 2010, ss. 328. PDF
Przemysław Strzyżyński 111-114
Michel Onfray, Antypodręcznik filozofii. Lekcje sokratejskie i alternatywne, tłum. Elżbieta i Adam Aduszkiewiczowie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009, ss. 408. PDF
Przemysław Strzyżyński 114-116

Sprawozdania

O Sartrze i wartościach. Sprawozdanie z VI Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" Poznań 30 maja 2011 oraz Konferencji „Osoba i wartości" Kalisz 12-13 czerwca 2011. PDF
Krzysztof Stachewicz 117-121


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo