Jerzy Machnacz, Edyta Stein. Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wprowa- dzenie w życie i twórczość, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wydawnictwo i Drukarnia

Main Article Content

Ryszard Kozłowski

Abstract

Ksiądz Jerzy Machnacz znany jest w środowisku filozofów i teologów jako autor i redaktor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych osobie i twórczości Edyty Stein. Do najważniejszych zaliczyć można: Człowiek religijny w pismach filozoficznych  Jadwigi  Conrad-Martius i Edyty Stein, Wrocław 1999, ss. 337 oraz Tajemnica osoby ludzkiej. Antro- pologia Edyty Stein, Wrocław  1999, ss. 152. Tym razem czytelnik otrzymuje książkę o świętej karmelitance wydaną w serii „Sylwetki Wybitnych Ślązaków"...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kozłowski, R. (2011). Jerzy Machnacz, Edyta Stein. Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wprowa- dzenie w życie i twórczość, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wydawnictwo i Drukarnia. Filozofia Chrześcijańska, 8, 102-104. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.08
Section
Recenzje