O Sartrze i wartościach. Sprawozdanie z VI Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" Poznań 30 maja 2011 oraz Konferencji „Osoba i wartości" Kalisz 12-13 czerwca 2011.

Main Article Content

Krzysztof Stachewicz

Abstract

Zakład Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był w roku 2011 organizatorem dwóch konferencji naukowych. Pierwsza, poświęcona Jean-Paul Sartre'owi, odbyła się w ramach międzyuczelnianego seminarium z cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki. Seminarium zapoczątkowane przed laty w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego aktualnie jest dziełem pięciu ośrodków akademickich, organizujących u siebie kolejne sesje...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stachewicz, K. (2011). O Sartrze i wartościach. Sprawozdanie z VI Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" Poznań 30 maja 2011 oraz Konferencji „Osoba i wartości" Kalisz 12-13 czerwca 2011. Filozofia Chrześcijańska, 8, 117-121. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.13
Section
Sprawozdania