Jerzy Besala, Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, t. I, ss. 491; t. II, ss. 455.

Main Article Content

Antoni Siemianowski

Abstract

Książka Jerzego Besali Miłość i strach to historyczna rekonstrukcja – jak pisze autor – „krajobrazu uczuć ko- biet i mężczyzn”. Autor studium zapla- nował na pięć tomów. Opublikowane dotąd dwa tomy obejmują najstarsze cywilizacje: od prehistorycznych, me- zopotamskich i egipskich, czasy greko- rzymskie oraz okres Celtów, Germa- nów i Słowian...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siemianowski, A. (2011). Jerzy Besala, Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, t. I, ss. 491; t. II, ss. 455. Filozofia Chrześcijańska, 8, 95-102. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.07
Section
Recenzje