Józef Tischner's Thinking According or Against Values?

Main Article Content

Krzysztof Stachewicz

Abstract

The article reconstructs a certain element of the evolution in Józef Tischner’s thinking. Initially representing orthodox phenomenology, Tischner situated his philosophy in exiological paradigm seeing in values the most fundamental reality and the main object of philosophical research. Later, thanks to agathological dimensions he put aside the language of values and sometimes doubted adequacy of values as philosophical category. Tischner revealed courage when he was able to radically revise his former views according to the principle: amicus Plato, magis tamen amica veritas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stachewicz, K. (2011). Józef Tischner’s Thinking According or Against Values?. Filozofia Chrześcijańska, 8, 47-59. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.04
Section
Osoba i wartość

References

 1. Heidegger M., List o humanizmie, tłum. J. Tischner, w: M. Heidegger, Znaki drogi, Warszawa 1999.
 2. Levinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994.
 3. Tischner J., Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków 1999.
 4. Tischner J., Etyka a historia. Wykłady, opr. D. Kot, Kraków 2008, s. 329-493.
 5. Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: D. v. Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982.
 6. Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paryż 1990.
 7. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.
 8. Tischner J., O odpowiedzialności filozofa, „Znak” 240, 1974.
 9. Tischner J., Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, Kraków 1992.
 10. Tischner J., Tajemnica kilku pojęć teatralnych, „Tygodnik Powszechny” 19, 11 maja 2008.
 11. Tischner J., Uprawiam filozofię Dobra, w: Rozmowy o filozofii, red. A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak, Lublin 1996.
 12. Tischner J., Wartości etyczne i ich poznanie, „Znak” 215, 1972, s. 629-646.
 13. Stachewicz K., Człowiek i jego ethos, Poznań 2011.
 14. Zieliński A., Bagiński M., Wojtysiak J. red., Rozmowy o filozofii, Lublin 1996.