Ryszard Kozłowski, Męstwo jako sposób spełniania się osoby. Stu- dium antropologiczne, Wydawnic- two Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, ss. 304.

Main Article Content

Krzysztof Stachewicz

Abstract

Recenzowana książka dotyczy męstwa jako fenomenu antropologicznego, rozumianego szerzej niż tylko jako cnota moralna, a ujmowanego w perpektywie stawania się człowieka, sprostania wymogom bycia sobą i osobą ludzką...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stachewicz, K. (2011). Ryszard Kozłowski, Męstwo jako sposób spełniania się osoby. Stu- dium antropologiczne, Wydawnic- two Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, ss. 304. Filozofia Chrześcijańska, 8, 106-111. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.10
Section
Recenzje