„This is truth". Edith Stein's Way to God in the Light of Hans Urs von Balthasar's Theology.

Main Article Content

Marek Jędraszewski

Abstract

The crucial moment in Edith Stein’s life was the reading of Therese from  Avila’s autobiography in 1921. Having read it, she declared this well-known sentence: Das ist die Wahrheit – „This is truth!”. In the first part the article shows Edith Stein as a person passionately and consequently searching the truth. The second part is an attempt to interpret of what the truth itself is. There is also an analysis of the meaning for Edith Stein of her confession uttered in the moment of her conversion in the light of Hans Urs von Balthasar’s theology (truth as áëçoeaéá and truth as emeth) and in consequence what the essence of her being a theological person was.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jędraszewski, M. (2011). „This is truth". Edith Stein’s Way to God in the Light of Hans Urs von Balthasar’s Theology. Filozofia Chrześcijańska, 8, 61-76. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.05
Section
Varia

References

 1. Azcuy V. R., Una teologia epifanica, efficace e discreta. Dialogo tra Edith Stein e la teologia contemporanea, w: Edith Stein. Testimone di oggi. Profeta per domani. Atti del Simposio Internazionale Roma – Teresianum 7-9 ottobre 1998, Citta del Vaticano 1999.
 2. Balthasar H. U. von, Teologika, t. 1: Prawda świata, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2004.
 3. Balthasar H. U. von, Teodramatyka, t. 2: Osoby dramatu, cz. 2: Osoby w Chrystusie, tłum. W. Szymona, Kraków 2003.
 4. Brzozowski S., Pamiętnik, Warszawa 1913.
 5. Conrad-Martius H., Moja przyjaciółka Edyta Stein, tłum. J. Zychowicz, „Znak-Idee”, 1 (1989).
 6. Dobhan U., Wprowadzenie, w: Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein, Wiedza Krzyża, tłum. I. J. Adamska, Kraków 2005.
 7. Huning A., Edith Stein und Peter Wust. Von der Philosophie zum Glaubenszeugnis, Münster 1969.
 8. Jan Paweł II, List apostolski motu proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy, n. 8-9, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 20 (1999), n. 12.
 9. Jan Paweł II, Pobłogosławiona przez Krzyż. Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas uroczystości beatyfikacyjnej s. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kolonia-Müngersdorf, 1 V 1987, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 8 (1987), n. 7.
 10. Jan Paweł II, Wiara i krzyż są nierozdzielne. Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej [bł. Edyty Stein], Watykan, 11 X 1998, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 19 (1998), n. 12.
 11. Przywara E., Edyta Stein, przejrzystość i milczenie, tłum. J. Zychowicz, „Znak-Idee”, 1 (1989).
 12. Sleiman J., Borriello L., edd., Edith Stein. Testimone di oggi. Profeta per domani. Atti del Simposio Internazionale Roma – Teresianum 7-9 ottobre 1998, Citta del Vaticano 1999.
 13. Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, tłum. I. J. Adamska, Kraków 2005.
 14. Stein E., Jak trafiłam do Karmelu w Kolonii, w: taż, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, tłum. I. J. Adamska, Kraków 2005.
 15. Stein E., List do s. Adelgundy Jaegerschmid, Kolonia-Lindenthal, 23 III 1938, w: taż, Autoportret z listów. Część druga 1933-1942.
 16. Stein E., List do Fritza Kaufmanna, Spira, 13 IX 1925, w: taż, Autoportret z listów. Część pierwsza 1916-1933.
 17. Stein E., List Jana Hille Noty, Echt, 29 XI 1941, w: taż, Autoportret z listów. Część druga 1933-1942, tłum. I. J. Adamska, A. Talarek, Kraków 2003.
 18. Stein E., Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, tłum. M. Klentak-Zabłocka, A. Wajs, Kraków 1994.
 19. Stein E., Światopoglądowe znaczenie fenomenologii, tłum. Z. Stawrowski, „Logos i Ethos” 1992, n. 1.
 20. Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein, Autoportret z listów. Część pierwsza 1916-1933, tłum. J. I. Adamska, A. Talarek, Kraków 2003.
 21. Teresa Renata od Ducha Świętego, Siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Filozof i karmelitanka, tłum. M. Kaczmarkowski, Paris 1973.
 22. Wust P., Gesammelte Werke, hrsg. von W. Vernekohl, Band 7, Münster 1966.
 23. Wust P., Od Husserla do Karmelu, w: Teresa Renata od Ducha Świętego, Siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Filozof i karmelitanka.
 24. Wust P., Von Husserl zum Karmel, „Münsterischer Anzeiger”, 15 V 1934.
 25. Wust P., Von Husserl zum Karmel, w: tenże, Gesammelte Werke, hrsg. von W. Vernekohl, Band 7, Münster 1966.