The Problem of Soul Today.

Main Article Content

Antoni Siemianowski

Abstract

The article is a short introduction into a discussion on soul. Not only in psychology, but in the so called empirical sciences the topic of soul is absent or omitted with embarrassment as a metaphysical problem. It is the result of a long process of materialistic and anti-metaphysical tendencies increasing in the European culture. The question about soul includes relevant questionsconcerning man. Thus we should pose them and search for answers anew in the context of essential questions on man, his nature and the sense of existence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siemianowski, A. (2010). The Problem of Soul Today. Filozofia Chrześcijańska, 7, 9-35. https://doi.org/10.14746/fc.2010.07.01
Section
Osoba i dusza

References

 1. Alquie F., Kartezjusz, tłum. S. Cichowicz Warszawa 1989.
 2. Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1972.
 3. Bergson H., Ruch i myśl, dusza i ciało, tłum. P. Beylin i K. Bleszczyński, Warszawa 1963.
 4. Czaja D., Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków 2005.
 5. Hazard P., Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, tłum. L. Palewicz, A. Siemek, Warszawa 1974.
 6. Heidegger M., Der europaische Nihilismus, Stuttgart 1967).
 7. Hildebrand D. von, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowieka, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1985.
 8. Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, tłum. J. Sidorek, Warszawa 1993.
 9. Janowski Z., Teodycea kartezjańska, Kraków 1998.
 10. Judycki S., Irracjonalność problemu dusza-ciało, w: „Logos i Ethos", 1 (1993).
 11. Jung C.G., Psychologia a religia, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1970.
 12. Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, t. I, Warszawa 1958.
 13. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem I poszukiwania prawdy w naukach, tłum. Wanda Wojciechowska, Warszawa 1970.
 14. Konig K., Dusza ludzka, tłum. I. Nowicka, Warszawa 1995.
 15. Kunicki-Goldfinger W. J.H., Znikąd donikąd, Warszawa 1993.
 16. Lavelle L., De l'ame humaine, Paris 1951.
 17. Legowicz J., red., Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1968.
 18. Mettrie La, Człowiek-maszyna, tłum. S. Rudniański, Warszawa 1984.
 19. Potocka-Wąsowiczowa Anna z Tyszkiewiczów, Wspomnienia naocznego świadka, Warszawa 2010.
 20. Ravasi G.F., Krótka historia duszy, tłum. A. Wojnowski, Kraków 2008.
 21. Rodhe E., Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków, tłum. J. Korfanty, Kęty 2007.
 22. Siemianowski A., Człowiek i prawda, Poznań 1986.
 23. Siemianowski A., Rehabilitacja samoświadomości jako źródła ejdetycznego poznania człowieka, w: Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu, red. L. Suchocka, R. Stembis, Lublin 2010.
 24. Snell B., Odkrywanie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego mylenia, tłum. A. Onysymow, Warszawa 2009.
 25. Suchocka L., Stembis R., red. Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu, , Lublin 2010.