Pressto.

Nagłowek strony

Vol 7 (2010)

Osoba i dusza

Redaktor prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

Spis treści

Osoba i dusza

Problem duszy dzisiaj. PDF
Antoni Siemianowski 9-35
Pojęcie duszy w naukach kognitywnych. PDF
Józef Bremer 37-63
Problem „nietoperza Nagel'a" w argumentacji Johna Hicka i Paula M. Churchlanda. PDF
Przemyslaw Strzyzynski 65-71
Awicenna wobec nieśmiertelności, preegzystencji i wędrówki dusz. Analiza De Anima, V, 3-4. PDF
Jan Grzeszczak 73-89
Duchowość duszy a osoba ludzka - propozycja mistyków karmelitańskich. PDF
Sergiusz Niziński 91-100
Karla Rahnera koncepcja duszy ludzkiej. Poglądy - kontrowersje – kontynuacje. PDF
Marian Machinek 101-113

Varia

Podstawa antropologiczna w koncepcji teologii Karla Rahnera. PDF
Marcin Jiers 115-134
Na drodze do wspólnoty. Filozofia społeczna Martina Bubera. PDF
Karol Jasiński 135-158

Recenzje

Gianfranco Ravasi, Krótka historia duszy, tłum. A. Wojnowski, Salwator, Kraków 2008, ss. 369. PDF
Antoni Siemianowski 159-162
Dariusz Czaja, Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 476. PDF
Antoni Siemianowski 162-165
Erwin Rohde, Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków, tłum. J. Korfanty, Wydawnictwo Marek Derewecki, Kęty 2007, ss. 275. PDF
Antoni Siemianowski 165-168
Mieczysław Jagłowski, Maria Zambrano: anamneza i filozofia poetyckiego zbawienia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Toruń - Olsztyn 2009, ss. 255. PDF
Krzysztof Stachewicz 168-173
Katharina Bahlmann, Konnen Kunstwerke ein Antlitz haben?, Passagen Verlag, Wien 2008, ss. 157. PDF
Katarzyna Dzikowska 174-176

Sprawozdania

Człowiek wobec wartości i samotności. Sprawozdanie z IV Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" (Kraków, 1 czerwca 2010) oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Monoseologicznej (Toruń, 10- 11 czerwca 2010). PDF
Krzysztof Stachewicz 176-179


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo