Avicenna on Immortality, Pre-existence and the Transmigration of Souls. The Analysis of De Anima, V, 3-4.

Main Article Content

Jan Grzeszczak

Abstract

Written probably between 1021-1024 the treatise on soul, known as Liber de Anima or Liber Sextus de Naturalibus, is one of the most popular works of Avicenna in the Middle Ages. It constitutes an original synthesis of the science of the soul, maintained in the peripatetic and neo- Platonic spirit. In book V Avicenna opposes pre-existence and the transmigration of souls. He provides numerous arguments in favour of the immortality of the soul. In this way he breaks away from the typically Greek understanding of the problem of soul. The basis of argumentation for the immortality of the soul is its unity with the body treated as accident. The treatise on soul was received with kindness and interest by scholastics, particularly by Albert the Great. It includes ideas characteristic for Avicenna ideas, for example the story about the Flying Man resembling Cartesian cogito.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Grzeszczak, J. (2010). Avicenna on Immortality, Pre-existence and the Transmigration of Souls. The Analysis of De Anima, V, 3-4. Filozofia Chrześcijańska, 7, 73-89. https://doi.org/10.14746/fc.2010.07.04
Section
Osoba i dusza

References

 1. Arystoteles, Fizyka, tłum. K. Leśniak, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 2003.
 2. Arystoteles, Metafizyka, tłum. T. Żeleźnik, Lublin 1996.
 3. Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 2003.
 4. Arystoteles, O niebie, tłum. P. Siwek, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 2003.
 5. Awicenna, Księga wiedzy, tłum. B. Składanek, Warszawa 1974.
 6. Avicenna Latinus, Liber de Anima seu Sextus De Naturalibus, I-III. Edition critique de la traduction latine medievale, par S. Van Riet. Introduction sur la doctrine psychologique d'Avicenne, par G. Verbeke, Louvain-Leiden 1972.
 7. Avicenna, Metaphysica.
 8. Corbin H., Historia filozofii muzułmańskiej, tłum. K. Pachniak, Warszawa 2005.
 9. Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001.
 10. Hasse D.N., Avicenna's „De Anima" in the Latin West. The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 1160-1300 (Warburg Institute Studies and Texts, 1), London-Turin 2000.
 11. Gilson E., Byt i istota, tłum. D. Eska, J. Nowak, Warszawa 2006.
 12. Gilson E., La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, Firenze 1994.
 13. Leaman O., Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu, tłum. M. Lipszyc, Warszawa 2004.
 14. Milcarek P., Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 2008.
 15. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.
 16. Tomasz z Akwinu Św., Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, tłum. Z. Włodek, W. Zega, t. I, Poznań 2003.
 17. Tomasz z Akwinu Św., Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, Kęty 1998.