Anthropological Foundation in Karl Rahner's Concept of Theology.

Main Article Content

Marcin Jiers

Abstract

The anthropological turn is one of the main issues in the work of Karl Rahner. The issue tries to find an answer to the question who is man, in the context of the possibility of identifying him as a transcendent being, as a spiritual-personal being connected necessarily to the divine world, that experiences i. a. freedom and responsibility, the components of a set of categories of the human being.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jiers, M. (2010). Anthropological Foundation in Karl Rahner’s Concept of Theology. Filozofia Chrześcijańska, 7, 115-134. https://doi.org/10.14746/fc.2010.07.07
Section
Varia

References

 1. Arystoteles, De anima.
 2. Bokwa I., Relacja chrystologii i antropologii jako model interpretacyjny teologii Karla Rahnera, „Studia Theologica Varsoviensia" 31 (1993), n. 2, s. 27-37.
 3. Bokwa I., Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996.
 4. Cassirer E., Symbol i język, tłum. B. Andrzejewski, Poznań 1995.
 5. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.
 6. Heidegger M., Fenomenologia życia religijnego, tłum. G. Sowinski, Kraków 2002.
 7. Heller M., Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych, Tarnów 1996.
 8. Hoffe O., Immanuel Kant, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa 2003.
 9. Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2001.
 10. Kasper W., Autonomie und Theonomie. Zur Ortsbestimmung des Christentums in der modernen Welt, w: D. Mieth, H. Weber, Anspruch der Wirklichkeit und christlicher Glaube. Probleme und Wege theologischer Ethik heute, Diisseldorf 1980.
 11. Kuc L., Zagadnienie antropologii chrześcijańskiej, „Studia Theologica Varsoviensia" 9 (1971), n. 2, s. 95-109.
 12. Kucia T., Filozofia Biogenezy, Londyn 1981.
 13. Kuśmierski A. OP, Poznanie Boga według transcendentalnej metody Karla Rahnera, http://www.teofil.dominikanie.pl/test/index.php/content/view/345/119/, [dostęp 01.19.2010].
 14. Metz J.B., Niewiara jako problem teologiczny, w: Concilium, 1/10 (1965).
 15. Mieth D., Weber H., Anspruch der Wirklichkeit und christlicher Glaube. Probleme und Wege theologischer Ethik heute, Diisseldorf 1980.
 16. Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 1995.
 17. Rahner K., Die Freiheit in der Kirche, w: Schriften zur Theologie, Bd II, Ensiedeln 1970.
 18. Rahner K., Geist in Welt, Miinchen 1957.
 19. Rahner K., Horer des Wortes, Miinchen 1941.
 20. Rahner K., Łaska i natura, w: tenże, H. Vorgimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987.
 21. Rahner K., Vorgimler H., Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987.
 22. Rahner K., Modlitwa i wiara, tłum. G. Sowinski, Kraków 2000.
 23. Rahner K., Pisma wybrane, t. I, tłum. G. Bubel, Kraków 2005.
 24. Rahner K., Pisma wybrane, t. II, tłum. G. Bubel, Kraków 2007.
 25. Rahner K., Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987.
 26. Rahner K., Schriften zur Teologie, Bd II, Ensiedeln 1970.
 27. Rahner K., Słuchacz Słowa, tłum. R. Samek, Kęty 2008.
 28. Rahner K., Würde und Freiheit des Menschen, w: Schriften zur Teologie, Bd II, Ensiedeln 1970, s. 247-277.
 29. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles.
 30. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae.
 31. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999.
 32. Welte B., Filozofia religii; tłum. Grzegorz Sowinski ; wstęp Jan Andrzej Kłoczowski, Kraków 1996.
 33. Wittgenstein L., Tractatus Logico - Philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000.
 34. Vorgimler H., Nowy leksykon teologiczny, przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 2005.
 35. Vorgimler H., Samotranscendencja, w: tenże, Nowy leksykon teologiczny, przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 2005.