Katharina Bahlmann, Konnen Kunstwerke ein Antlitz haben?, Passagen Verlag, Wien 2008, ss. 157.

Main Article Content

Katarzyna Dzikowska

Abstract

„Panie Profesorze Levinas, czy widziałby Pan w obliteracji Sacha'y Sosno dzieło odkupienia sztuki względem etycznego wymagania, dzieło tego zamiaru, być może błędnego, a mianowicie pragnienia 'ofiarowania twarzy rzeczom', według wyrażenia, jakiego użył Pan w Trudnej wolności?" Takie oto pytanie Fransoise Armengaud stawia Emmanuelowi Levinasowi, rozpoczynając z nim rozmowę, której treścią miało być rozumienie sztuki i w której punktem odniesienia były prace Sosno. Odpowiedź Levinasa zdaje się być niezwykle zdecydowana, a nawet gwałtowna: „Pani mówi «odkupić», jak gdyby chodziło tu o grzech! Zupełnie się z tym nie zgadzam. Co do wyrażenia «sztuka, która daje twarz rzeczom», dla mnie nie powinna ona wypowiadać jakiejkolwiek idolatrii. Przeciwnie, chciałem w ten sposób mówić o nadaniu materii życia przez sztukę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dzikowska, K. (2010). Katharina Bahlmann, Konnen Kunstwerke ein Antlitz haben?, Passagen Verlag, Wien 2008, ss. 157. Filozofia Chrześcijańska, 7, 174-176. https://doi.org/10.14746/fc.2010.07.13
Section
Recenzje