Christus phiLosophicus - The Relevant Message of Early Christian Art for Our Times. Reflections on Cardinal Joseph Ratzinger's lecture Faith, PhiLosophy and TheoLogy.

Main Article Content

Jan Grzeszczak

Abstract

The article consists of a discussion about selected issues which were taken up in Cardinal Ratzinger’s lecture, Faith, Philosophy and Theology. The lecture was delivered by the Cardinal in 1984 on the occasion of receiving an honorary doctorate from the College of St. Thomas in St. Paul, Minnesota. In his lecture, Joseph Ratzinger refers to the first images of Christ that can be seen on the sarcophagi which date from the early centuries of the Church (the Good Shepherd, the Philosopher, etc.). According to Ratzinger, these depictions constitute an attempt to provide a Christian reply to questions about the sense of death. Today, this issue can bring theology and philosophy together and assist in the search for a new rationale.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Grzeszczak, J. (2009). Christus phiLosophicus - The Relevant Message of Early Christian Art for Our Times. Reflections on Cardinal Joseph Ratzinger’s lecture Faith, PhiLosophy and TheoLogy. Filozofia Chrześcijańska, 6, 31-45. https://doi.org/10.14746/fc.2009.06.03
Section
Osoba i racjonalność

References

 1. Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznań 2008.
 2. Cyprianus Carthaginensis, Liber de mortalitate, 26, PL 4, 601.
 3. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, Warszawa 1984.
 4. Dymny W., Barth Karl, EK, t. II, Lublin 1989.
 5. Encyklika «Spe salvi» Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o nadziei chrześcijańskiej, „L’Osservatore Romano. Wydanie polskie”, n. 1 (299) 2008.
 6. Frutaz A.P., I cimiteri antichi di Roma, w: J. Lebreton, J. Zeiller, Storia della Chiesa, t. II, Dalla fine del II secolo alla pace costantiniana (313), Cinisello Balsamo (Milano) 1995.
 7. Gerke F., Christus in der spätantiken Plastik, Mainz 1948; F. van der Meer, Die Ursprunge christlicher Kunst, Freiburg im Breisgau 1982
 8. Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1998
 9. MacIntyre A., Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2000.
 10. Lebreton J., Zeiller J., Storia della Chiesa, t. II, Dalla fine del II secolo alla pace costantiniana (313), Cinisello Balsamo (Milano) 1995.
 11. Krasiński Z., Nie-Boska komedia. Irydion, Poznań 2002.
 12. Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich. Kalendarium Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2001.
 13. Van der Meer F., Die Ursprünge, christlicher Kunst, Freiburg im Breisgau 1982.
 14. D'Onofrio G., Historia teologii, t. II, Epoka średniowieczna, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
 15. Mikołajczak B., Analogia (w teologii), EK, t. I, Lublin 1989.
 16. Ratzinger J., Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001.
 17. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. III, Systemy epoki hellenistycznej, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1999.
 18. Tertullianus, Apologeticus adversus gentes pro christianis, 46, PL 1, 514.