Pressto.

Nagłowek strony

Vol 6 (2009)

Osoba i racjonalność

Redaktor prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

Spis treści

Osoba i racjonalność

Kilka uwag o racjonalności. Wprowadzenie. PDF
Krzysztof Stachewicz 7-15
Oświecenie i konieczność nowej racjonalności. PDF
Marek Jędraszewski 17-30
Christus phiLosophicus jako aktualne przesłanie sztuki wczesnochrześcijańskiej Uwagi na marginesie wykładu kard. Josepha Ratzingera Wiara, fiLozofia, teologia. PDF
Jan Grzeszczak 31-45
Racjonalność procesu argumentacji teologicznej. PDF
Zdzisław Kroplewski 47-62
Racjonalność modlitwy. PDF
Krzysztof Wieczorek 63-72
Michała Hellera koncepcja racjonalności jako wartości moralnej. PDF
Adam Adamski 73-83
Krytyka koncepcji racjonalności bezdowodowego przeświadczenia teistycznego Johna Hicka. PDF
Przemysław Strzyżyński 85-96

Varia

„Pępowina łącząca nas ze światem" Buberowska filozofia odpowiedzialności. PDF
Karol Jasiński 97-116
Czy po Heideggerze i Levinasie możliwa jest etyka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu? PDF
Ryszard Moń 117-126
Lęk przed ekspresją twarzy: refleksja „w ramach" filozofii Emmanuela Levinasa. PDF
Marcin Jaranowski 127-136
Błahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji. PDF
Piotr Domeracki 137-155

Recenzje

Benny Levy, Levinas: Dieu et la philosophie, Lagrasse 2009, Verdier poche, s. 473. PDF
Marek Jędraszewski 157-163
Nicholas Lash, Pytanie o Boga. Świętość, mowa i milczenie, tłum. PDF
Waldemar Kmiecikowski 163-167
Tomas Halik, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2009, s. 204 PDF
Mirosław Barczewski 167-169


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo