Michała Hellera koncepcja racjonalności jako wartości moralnej.

Main Article Content

Adam Adamski

Abstrakt

M. Heller analyses rationality in philosophy and theology of science. Philosophical reflection upon the scientific method lets perceive rationality in it understood as an effective tool of knowing and understanding the world. This possibility is conditioned by a certain structure of both a knowing subject and an object being known. Moreover, theological reflection concerning the successes of science indicates the source of rational structure of the world, which is God’s creative plan. The postulate of rationality is based on the choice of value. Thus it is a moral decision.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Osoba i racjonalność

Bibliografia

 1. Coyne G.V., Heller M., Pojmowalny wszechświat, tłum. R.M. Sadowski, Warszawa 2007.
 2. Descartes R., Prawidła kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1958.
 3. Descartes R., Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1970.
 4. Heller M., Bóg - wszechświat - człowiek, t. I, Tarnów 2006.
 5. Heller M., Chaos, prawdopodobieństwo i pojmowalność świata, w: Bóg - wszechświat - człowiek, t. I, Tarnów 2006.
 6. Heller M., Co to znaczy, że przyroda jest matematyczna, w: Matematyczność przyrody. Sympozjum - Kraków 12-13 maja 1989, red. M. Heller, J. Życiński, A. Michalik, Kraków 1990.
 7. Heller M., Czy fizyka jest nauką humanistyczną?, Tarnów 1998.
 8. Heller M., Życiński J., Michalik A. red., Matematyczność przyrody. Sympozjum - Kraków 12-13 maja 1989, , Kraków 1990.
 9. Heller M., Moralność myślenia, Tarnów 1993.
 10. Heller M., Nauka i wyobraźnia, Kraków 1995.
 11. Heller M., O teologicznych interpretacjach fizycznych teorii stworzenia, w: Bóg - wszechświat - człowiek, t. I, Tarnów 2006.
 12. Heller M., Scientific Rationality and Christian Logos, w: Philosophy and Theology – A Common Quest for Understanding, Vatican City State, 1988
 13. Heller M., Uchwycić przemijanie, Kraków 1997.
 14. Heller M., Usprawiedliwienie wszechświata, Kraków 1995.
 15. Heller M., Wszechświat i Słowo, Kraków 1994.
 16. Heller M., Wszechświat u schyłku stulecia, Kraków 1994.
 17. Kołakowski L., Horror metaphysicus, tłum. M. Panufnik, Warszawa, 1990.
 18. Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1992.
 19. Popper K., Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, tłum. A. Chmielewski, Kraków 1996.
 20. Popper K., The Open Society, t. 2, London 1974.