Rationality of Prayer.

Main Article Content

Krzysztof Wieczorek

Abstract

In the paper author argues for the thesis that in confrontation of two kinds of rationality, that is natural cognition of the inherent mind and supernatural cognition in the light of the revealed truth, it is the latter that has the advantage. Then he analyses a prayer (taken as one of the results of the supernatural cognition) as a rational language act and points 5 conditions which seem to be necessary to make the prayer an instrument of shaping a rational attitude towards both God and world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wieczorek, K. (2009). Rationality of Prayer. Filozofia Chrześcijańska, 6, 63-72. https://doi.org/10.14746/fc.2009.06.05
Section
Osoba i racjonalność

References

 1. Augustyn z Hippony, List 120, w: Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, red. A. Bober, Kraków 1965.
 2. Austin J.L., How to do Things with Words, Harvard University Press 1962 (przekład polski: Jak działać słowami, w: Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993).
 3. Bober A., Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, , Kraków 1965.
 4. Ebner F., Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente, Wien 1952.
 5. Gabler D., «Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest już tylko nonsens«. Z o. prof. Innocentym M. Bocheńskim rozmawia ks. Dariusz Gabler, „Znak” 1982, 3 (328), s. 82-89.
 6. Gauthier J., Co to znaczy modlić się?, w: tegoż, Modlić się - kiedy, jak i dlaczego?, tłum. K. Chodacki, P. Chołda, Kraków 2008.
 7. Gauthier J., Modlić się - kiedy, jak i dlaczego?, tłum. K. Chodacki, P. Chołda, Kraków 2008.
 8. Hick J., Piąty wymiar, tłum. J. Grzegorczyk, Poznań 2007.
 9. Istnienie nic nam o Bogu nie powie. Rozmowa T. Gadacza z Jean-Luc Marionem, „Tygodnik Powszechny” nr 13(3116) z 29.03.2009.
 10. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel. Noc ciemna, Kraków 1961.
 11. Kierkegaard S., Stadia na drodze życia, tłum. A. Szwed, w: Polifoniczny świat Kierkegaarda, Gdańsk 2014, s. 276-287.
 12. Klemperer V., Lingua Tertii Imperii. Notatnik filologa, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1983.
 13. Kleszcz R., O dwu rodzajach racjonalności działania, tenże, O rozumie i wartościach, Łódź 2007, s. 109-131.
 14. Kleszcz R., O racjonalności i jej granicach, w: tenże, O rozumie i wartościach, Łódź 2007, s. 9-31.
 15. Kleszcz R., O rozumie i wartościach, Łódź 2007.
 16. Ładosz J., Szkice z epistemologii matematyki: matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa 1968.
 17. Meissner J., Opowieść pod psem, a nawet pod dwoma, Warszawa 2006.
 18. Panasiuk R, Pytanie o racjonalność dzisiaj, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 1990, nr 34.
 19. Rahner K., Hörer des Wortes, Freiburg i. Br. 1997.
 20. Rahner K., Słuchacz Słowa, tłum. R. Samek, Kęty 2008.
 21. Searle J., Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge 1969.
 22. Szaniawski K., O nauce, rozumowaniu i wartościach, Warszawa 1994.
 23. Sosnowski J., Zagadka chwalców Stalina, „Więź" 2007, 2(580), s. 44-52.
 24. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.
 25. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
 26. Wszołek S., Racjonalność wiary, Kraków 2003.