“Hear the word of YHWH” Abraham Abulafi a and Luis de León – the mystic of language
PDF (Język Polski)

Keywords

Abraham Abulafia
Luis de León
Abraham ibn Ezra
mystic of language
mystic of words
mystic of letters

How to Cite

MORENO SZYPOWSKA, J. C. . (2021). “Hear the word of YHWH” Abraham Abulafi a and Luis de León – the mystic of language . Filozofia Chrześcijańska, 18, 7–27. https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.1

Abstract

Abraham Abulafia, a 13th-century Sephardic Kabbalist and brother Luis de León, a 16th-century Spanish theologian, develop in their exegesis a mystic of language that can be divided into mysticism of words and mysticism of letters. The love of the Hebrew language and the conviction that it is the language of God lead both of them to believe that each of its parts is sacred. Abraham Abulafia, wanting to penetrate the secrets of the Holy Scriptures, develops a hermeneutic method of reading it, in which the adept, after special preparation, delves into the inspired text to transform into the divine letter of the Hebrew alphabet. United with the Creator, he becomes capable   of prophesying, and it is the main goal of the prophetic or ecstatic kabbalah developed by the Sephardic sage. Luis de León does not go that far, but by identifying the name with God, he comes to the conclusion that the letters, having a double function, encompass the whole of existence, becoming self-sufficient. In the texts of a Catholic religious from a family of converts, and in particular in the treatise Meditations  on the Divine Name, one can find numerous traces of the Sephardic method, which proves that the cultural heritage of the Jews expelled from Spain in 1492 survived in the minds of their grandchildren. The author, taking on the above-mentioned text by Luis de León, Light of Intellect and Book of the Sign of Abraham Abulafia, presents the mysticism of the language, with particular emphasis on the mysticism of the word and letters, which combine to form numerous forms of God’s names. Both Abraham Abulafia and Brother Luis de León, in their understanding of the Scriptures, were both faithful to tradition – for example, when they reached for the authority of another Sephardic, Abraham ibn Ezra – as innovative, in keeping with the spirit of Jewish exege- sis in which, as succinctly expressed by the Hasidic rabbi Nachman from Bracław: „It is forbidden to grow old!”

https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.1
PDF (Język Polski)

References

Abulafia A., Księga Znaku, komentarz A.M. Krawczyk, ed. krytyczna, przeł. i interpretacja tekstu A.M. Krawczyk, Warszawa 2018.

Abulafia A., Sefer Or-ha-Sejel/La Luz del Intelecto, przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył J. Peradejordi, Barcelona 2018.

Alfabeto de Rabí Akiva, przeł. z oryginału na hiszpański i opracował N.M. Frau-Cortés, Barcelona 2017.

Baer Y., A History of the Jews in Christian Spain, t. I, przeł. z hebrajskiego na angielski L. Schoffman, Philadelphia 1961.

Crouzet A.F., El cabalismo cristiano de Fray Luis de León, o la voz perdida de un pacifi sta en tiempos de contrarreforma, praca doktorska z Uniwersytetu Paul Valéry, pisana pod kierunkiem profesora L. Cardaillaca, Montpellier 1991.

Franciszek z Asyżu, Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, tłum. P. Jabłońska, oprac. A. Popławska, Kraków 2008.

Idel M., Kabała. Nowe perspektywy, tłum. M. Krawczyk, Kraków 2018.

Lacan J., Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino, T. Gajda, J. Kotara, B. Kowalów, A. Kurek, Warszawa 2013.

Luis de León F., Cantar de los Cantares. Interpretaciones: literal, espiritual, profética. Texto bilingüe, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J.M. Becerra Hiraldo, Salamanca 1992.

Luis de León F., De los nombres de Cristo, t. 1, 2, 3, wydanie i przypisy F. de Onís, Clásicos Castellanos, 1914.

Luis de León F., Obras completas castellanas, t. 1, Madrid 1991.

Pablo Maroto D. de, Espiritualidad española del siglo XVI. El reinado de Felipe II, t. 3, Burgos 2016.

Rilke R.M., Poezje zebrane, tłum. A. Lam, Warszawa 2019.

Sacks O., Halucynacje, tłum. J. Łoziński, Poznań 2014.

Scholem G., Kabała i jej symbolika, tłum. R. Wojnakowski, Warszawa 2014.

Scholem G., Lenguajes y cábala, tłum. z języka niemieckiego na hiszpański J.L. Barbero Sampedro, Madrid 2006.

Scholem G., Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, Warszawa 2007.

Scholem G., O mistycznej postaci bóstwa, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010.

Świetlicki C., Spanish Christian Cabala. The works of Luis de León, Santa Teresa de Jesús, and San Juan de la Cruz, Missouri 1984.

Thompson C.P, La lucha de las Lenguas. Fray Luis de León y el Siglo de Oro en España, Salamanca 1995.

Fray Luis de León. Historia, humanismo y letras, red. nacz. V.G. de la Concha i J.S. José Lera, Salamanca 1996.

Historia Hiszpanii, M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque i A. Domínguez Ortiz, tłum. S. Jędrusiak, Kraków 2007.

Diccionario de autores judíos. Sefarad. Siglos X-XV, Á. Saenz-Badillos, J. Targarona Borras, Córdoba 1988.

Pensamiento y mística hispanojudía y sefardí, red. nacz. J. Targarona Borrás, Á. Sáenz-Badillos, R. Izquierdo Benito, Cuenca 2001.

Poetas hebreos de Al-Andalus (Siglos X-XII). Antología, wybór, przekład i objaśnienia Á. Sáenza-Badillosa i J. Targarony Borrás, Córdoba 2003.

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, tłum. R. Popowski i M. Wojciechowski, Warszawa 2017.

Pięcioksiąg z przekładem interlinearnym z kodami gramatycznymi i transliteracją oraz indeksem rdzeni, oprac. A. Kuśmirek, Warszawa 2003.

Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem słów hebrajskich i aramejskich, oprac. i wstęp A. Kuśmirek, Warszawa 2014.

Prorocy. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich, red. i wstęp A. Kuśmirek, Warszawa 2008.

San Francisco de Asis, Las florecillas de San Francisco. El cántico del sol, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył F. Sureda Blanes, Madrid 1980, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-florecillas-de-san-francisco-el-cantico-del-sol--0/html/ff7b777a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html#I_2_ [dostęp: 6.03.2020].

Majewski M., Bereszit. Język hebrajski dla początkujących, z. 1, https://www.academia.edu/5549207/BERESZIT_J%C4%99zyk_hebrajski_biblijny_dla_pocz%C4%85tkuj%C4%85cych_cz_1 [dostęp: 22.04.2020].