Animal morality - around Wild Justice by Marc Bekoff and Jessica Pierce. Preliminary analyses
PDF (Język Polski)

Keywords

animal morality
human morality
empathy
(proto)morality
moral (proto)subject
Bekoff
Pierce

How to Cite

Strzyżyński, P. (2023). Animal morality - around Wild Justice by Marc Bekoff and Jessica Pierce. Preliminary analyses. Filozofia Chrześcijańska, 20, 93–112. https://doi.org/10.14746/fc.2023.20.4

Abstract

The article analyzes the concept of morality proposed by Bekoff and Pierce in the context of animal morality in the book Wild Justice. Differences are shown in comparison to the understanding of morality in the human context. On this basis, it is suggested to use the name (proto)morality for animal behavior similar to the moral behavior of humans. Part of the article analyzes the concept of empathy used in the context of animals. The article also argues to use the third type of moral status of moral (proto)subjectivity.

https://doi.org/10.14746/fc.2023.20.4
PDF (Język Polski)

References

Arystoteles, Polityka, Księga I, 1253 a., w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6., tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2001.

Ayala F.J., The difference of being human: morality, „The Proceedings of the National Academy of Sciences of USA”, t. 107, Washington 2010, s. 9015-9022. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0914616107

Bekoff M., Pierce J., Dzika sprawiedliwość. Moralne życie zwierząt, tłum. S. Szymański, Copernicus Center Press, Kraków 2018.

Breczko J., Cztery odmiany empatii, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XLII, z. 3, 2014, s. 155-169.

Donaldson S., Kymlicka W., Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt, tłum. M. Wańkowicz, M. Stefański, Oficyna 21, Warszawa 2018.

Fitzpatrick S., Animal morality: What is the debate about?, „Biology and Philosophy” 32 (2017), s. 1151-1183. DOI: https://doi.org/10.1007/s10539-017-9599-6

Griffin D.R., Umysły zwierząt, tłum. M. Ślósarska, A. Tabaczyńska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Heinrich B., Umysł kruka. Badania i przygody w świecie wilczych ptaków, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.

Hume D., Badania dotyczące zasad moralności, tłum. M. Filipczuk, T. Tesznar, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2005.

King B.J., Osobowość na talerzu. Kim są zwierzęta, które zjadamy?, tłum. A. Pluszka, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2018.

Korsgaard C.M., Morality and the distinctiveness of human action, w: Primates and philosophers: how morality evolved, red. J. Ober, S. Macedo, Princeton University Press, Princeton 2006, s. 98-120. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400830336-008

Primates and philosophers: how morality evolved, red. J. Ober, S. Macedo, Princeton University Press, Princeton 2006.

Piłat R., Kategoria [Ty]. Samoodniesienie i perspektywa drugoosobowa, w: W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, red. A. Gut, Z. Wróblewski, KUL, Lublin 2015, s. 37-58.

Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1980.

Smith A., Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

Stirner M., Jedyny i jego własność, tłum. J. i A. Gajlewiczowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Waal F.B.M. de, Ostatni uścisk mamy: emocje zwierząt i co one mówią o nas samych, tłum. R. Kosarzycki, Copernicus Center Press, Karów 2019.

Waal F.B.M. de, Wiek empatii: jak natura uczy nas życzliwości, tłum. Ł. Lamża, Copernicus Center Press, Kraków 2019.

Waren M.A., Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych, tłum. S. Tokariew, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Wohlleben P., Duchowe życie zwierząt, tłum. E. Kochanowska, Otwarte, Kraków 2017.

Willows A.M., Baynes-Rock M., Two Perspectives on Animal Morality, „Zygon. Journal of Religion and science”, t. 53, z. 4, 2018, s. 953-970. DOI: https://doi.org/10.1111/zygo.12464

Wilson E.O., O naturze ludzkiej, tłum. B. Szacka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Wilson E.O., Socjobiologia, tłum. M. Siemiński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.

Zarosa U., Status moralny zwierząt, PWN, Warszawa 2016.