Samotność i doświadczenie mistyczne

Main Article Content

Magdalena Bizior-Dombrowska

Abstract

The article is an attempt of analysis of the category of loneliness in the mystical experience. The loneliness is a natural space of cognition and a necessary condition of the contemplation enabling the experience of God, but it is also irremovable element of all stages of the mystical experience. Three of the principle problems of this question were subjected to the analysis. Faithful loneliness constituting the essence of the concept of anachorese. From such point of view the isolation from the world (as well as the escape from the body) turns out to be a way to experience of God. Holy loneliness as a durable spiritual state connected with narrow path of the dark contemplation of St. John of the Cross (mystical loneliness in God and for God). Inner loneliness (Eckhart’s seclusion as a basis of the project of inner man).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bizior-Dombrowska, M. (2015). Samotność i doświadczenie mistyczne. Filozofia Chrześcijańska, 12, 75-88. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.08
Section
Dział główny

References

 1. Bieńczyk M., Acedia, w: tenże, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, War- szawa 1998, s. 97-107.
 2. Bierdiajew M., Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, tłum. H. Pa- procki, Kęty 2002.
 3. Bunge G., Acedia, duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, tłum.
 4. J. Bednarek i A. Ziernicki, Kraków 2007.
 5. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, tłum. K. Bielawski, w: tenże, Pisma ascetyczne, t. 1, Kraków 2007, s. 275-308.
 6. Ewagriusz z Pontu, O praktyce ascetycznej, tłum. E. Kędziorek, w: tenże, Pisma asce- tyczne, t. 1, Kraków 2007, s. 225-258.
 7. Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, tłum. L. Nieścior, w: tenże, Pisma ascetyczne, t. 1, Kraków 2007, s. 361-408.
 8. Gutowski W., „I kto zagasił okropne świecidło?". Semantyka ognia i światła w twórczo- ści Juliusza Słowackiego, w: tenże, Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski, Toruń 1991, s. 31-44.
 9. Dupre L., Inny wymiar, tłum. S. Lewandowska, Kraków 1991.
 10. Gogacz M., Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki, Warszawa 1985. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, w: tenże, Dzieła, tłum. B. Smyrak, Kraków 1986,
 11. s. 123-398.
 12. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, w: tenże, Dzieła, tłum. B. Smyrak, Kraków 1986, s. 523-
 13. -714.
 14. Kaznowski P., Krótka historia metafizycznego znużenia, „Christianitas" 2010, nr 44, s. 40-57. Kafka F., Listy do Felicji, tłum. I. Krońska, Warszawa 1976.
 15. Kłoczowski J.A., Mistyka - między słowem a milczeniem, w: Mickiewicz mistyczny, red.
 16. A. Fabianowski i E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2005, s. 11-22.
 17. Kłoczowski J.A., Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów 1994.
 18. Markowski M.P., O nudzie, w: tenże, Anatomia ciekawości, Kraków 1999, s. 158-184. McGinn B., Mistyczna myśl Mistrza Eckharta, tłum. S. Szymański, Kraków 2009.
 19. McGinn B., Fundamenty mistyki, tłum. T. Dekert, Kraków 2009.
 20. Mistrz Eckhart, O odosobnieniu, w: tenże, Traktaty, tłum. W. Szymona, Poznań 1987, s. 147-152.
 21. Mistrz Eckhart, Pouczenia duchowe, w: tenże, Traktaty, tłum. W. Szymona, Poznań 1987, s. 17-70.
 22. Nieścior L., Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 1997.
 23. Nieścior L., Wstęp, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, tłum. K. Bielawski,
 24. M. Grzelak, E. Kędziorek, L. Nieścior, A. Ziernicki, Kraków 1999, s. 11-50.
 25. Pascal B., Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1997.
 26. Piórczyński J., Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997. Piwińska M., Złe wychowanie, Gdańsk 2005.
 27. Szymona W., Wstęp, w: Mistrz Ekchart, Traktaty, tłum. W. Szymona, Poznań 1987, s. 9-16. Tomkowski J., Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej, Warszawa 1984.
 28. Tomkowski J., Mistyka i herezja, Ossa 2006.
 29. Urbański S., Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939), Warszawa 1999.